Spýtajte sa teraz
X

Spýtajte sa teraz

Vízia a misia

Cieľom spoločnosti UPL je stať sa popredným svetovým poskytovateľom celkových plodinových riešení, ktoré sú určené na zabezpečenie celosvetovo dlhodobého zásobovania potravinami.

Vízia

Byť prvotriednou spoločnosťou pre našich zákazníkov a podielnikov vďaka úsiliu, aby naši zamestnanci pracovali v motivovanom týme, v otvorenom a vzdelávacím prostrediu, pomocou stanovenia novších štandardov výkonnosti a zameraním sa na celkovú kontrolu kvality, inovácie a zodpovednou starostlivosťou o životne prostredie.

Poslanie

Celosvetová výroba a distribúcia prípravkov na ochranu rastlín a špeciálnych chemikálií, poskytujúcich riešenia pre optimalizáciu poľnohospodárskej produktivity prostredníctvom inovatívnych a efektívnych produktov s najlepším pomerom ceny a výkonu.

Robiť veci lepšie

je jadrom našej DNA

Tri jednoduché slová, ktoré sú srdcom filozofie UPL. "Robiť veci lepšie" znamená zvýšenie štandardov v globálnej produktivite poľnohospodárstva. Predstavuje vyjadrenie charakteru, je príkladom životného štýlu spoločnosti a vytvára situáciu ktorá je výhodná pre všetky zainteresované strany.

Čítaj viac
 • Drive_business Viesť naše podnikanie za bežné hranice

  Product_innovation Zrýchlená inovácia produktov, ktorá je v súlade s prioritami

 • Enhance_Mfg Zvýšiť efektivitu výroby a dodávateľského reťazca

  Human-capital Obohatiť náš ľudský kapitál

 • Marketing_reach Prehĺbenie nášho marketingového dosahu

  Property_bank Vytvoriť bohatú banku duševného vlastníctva

ZÁKLADNÉ HODNOTY

Zmena štýlu

 • Výzva pre súčasný stav a spôsoby práce

 • Predvídať budúcnosť a prispôsobiť sa zmenám

 • Nové myslenie pri vývoji inovatívnych riešení pre zákazníkov

 • Cenovo efektívna výroba / účinnosť na globálnej úrovni

ZÁKLADNÉ HODNOTY

Vášeň pre dokonalosť

 • Stanovenie a očakávanie vysokých štandardov vo všetkom, čo ľudia robia

 • Úsilie o najvyššiu kvalitu prípravkov v porovnaní s najlepšími produkty

 • Maximalizácia produktivity prostredníctvom efektívnych procesov

 • Reagovať na potreby a očakávania zákazníkov

ZÁKLADNÉ HODNOTY

Starostlivosť o životné prostredie

 • Zabezpečenie vysokých štandardov zhody a bezpečnosti

 • Nasledovanie udržateľných ekologických postupoch

ZÁKLADNÉ HODNOTY

Motivácia zamestnancov

 • Vytváranie stimulačného prostredia, ktoré pomáha zamestnancom učiť sa a rásť

 • Podpora tímovej práce a spolupráce

 • Zameranie na rozvoj kompetencií a profesijný rast

 • Rešpektovaní ľudí a starostlivosť o ne

Environmentálna politika

Ako firma kladieme veľký dôraz na prispievanie k udržateľnej spoločnosti. Staráme sa o to, aby suroviny a energia boli efektívne využívané v celom výrobnom procese.

Sme si vedomí, že naše procesy môžu mať vplyv na životné prostredie a v dôsledku toho sme sa zaviazali neustále zlepšovať naše environmentálne prístupy, aby sme minimalizovali možná riziká.

Čítaj viac