Spýtajte sa teraz
X

Spýtajte sa teraz

Produkty

ZEAL

Názov účinnej látky

 ga 142

0.02%  molybdén

1.98%  zinok

Číslo autorizácie

758

Plodina

  • kukurica
  • kukurica (na zrno a siláž)
  • osivová kukurica

ZEAL

Názov účinnej látky

 ga 142

0.02%  molybdén

1.98%  zinok

Číslo autorizácie

758

Špeciálny biostimulátor pre osivovú kukuricu s obsahom extraktu z morských rias a tekutej zmesi mikroživín Molybdén (Mo) + zinok (Zn).

Rýchle fakty

  • Aktivátor fyziologických procesov kukurice
  • Osivárskymi spoločnosťami overené zvýšenie úrody
  • Patentom chránená technológia Physio Activator
  • Obsahuje molybdén a zinok

Formulácia

ES – vo forme emulzie na priame použitie alebo po zriedení

10 L

Pokyny pre aplikáciu:

V prípade použitia spolu s herbicídmi dodržujte nasledujúce odporúčania:

– nepoužívajte spolu s herbicídmi v skoršej fáze než 4 listy kukurice,

– nepoužívajte v zmesi obsahujúcej 4 alebo viac účinných látok herbicídnych prípravkov,

– v prípade použitia spolu s herbicídmi obsahujúcimi bromoxynil neprekročte dávku 120 g bromoxynilu/ha,

– vo fáze do 6 pravých listov kukurice v prípade použitia spolu s herbicídmi obsahujúcimi dicambu neprekročte dávku 300 g dicamby/ha, ak je dicamba jedinou účinnou látkou s herbicídnym účinkom v zmesi, alebo 200 g dicamby/ha, pokiaľ zmes obsahuje aj iné účinné látky herbicídov,

– vo fáze nad 6 pravých listov kukurice v prípade použitia spolu s herbicídmi obsahujúcimi dicambu neprekročte dávku 100 g dicamby/ha,

– nepoužívajte spolu s herbicídmi aplikovanými vo vyšších dávkach odporúčaných na elimináciu staršieho, menej citlivého zaburinenia.

Preventívne opatrenia: Používajte len v opodstatnených prípadoch. Neprekračujte odporúčané dávky.