Spýtajte sa teraz
X

Spýtajte sa teraz

Produkty

VUVUZELA

Názov účinnej látky

450g/l  prochloraz

Číslo autorizácie

20-00862-AU

Plodina

  • jačmeň ozimný
  • pšenica ozimná
  • raž ozimná
  • tritikale

Ciel

  • hnedá prúžkovitosť jačmeňa
  • hnedá škvrnitosť jačmeňa
  • rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa
  • septorióza plevová
  • septorióza pšenice
  • steblolam

VUVUZELA

Názov účinnej látky

450g/l  prochloraz

Číslo autorizácie

20-00862-AU

Postrekový fungicídny prípravok so systémovým účinkom určený na ošetrenie ozimných obilnín proti steblolamu na pšenici ozimnej, jačmeni ozimnom, ovse ozimnom, raži ozimnej a tritikale; proti septoriózam na pšenici ozimnej a tritikale; proti rynchospóriovej škvrnitosti, hnedej škvrnitosti jačmeňa a hnedej prúžkovitosti jačmeňa na jačmeni ozimnom.

Rýchle fakty

• Ekonomicky výhodné základné ošetrenie obilnín na jar
• Vynikajúci pomer ceny a účinnosti
• Účinné riešenie chorôb pšenice v T1 (steblolam, septorózy a fuzariózy)
• Skvelý tank-mix partner pre SILWET STAR pre ešte lepší fungicídny účinok
• Vhodná spoločná aplikácia s prípravkom PAKET 250 EC pre zlepšenie
ochrany pred poľahnutím

Formulácia

vodná emulzia typu olej:voda

5 L

Dávka vody: 200-400 l.ha-1.
Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 2x.
Min. interval medzi aplikáciami: 21 dní.

Pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž ozimná, ovos ozimný, tritikale - steblolam
Ošetrujte pri prvých príznakoch choroby, obyčajne vo fáze keď je 1. kolienko min. 1 cm nad odnožovacím uzlom, do štádia zástavnicového listu: zástavnicový list celkom vyvinutý, jazýček už viditeľný (BBCH 31-39).
VUVUZELA ničí steblolam (Pseudocercosporella herpotrichoides) a ničí aj kmene rezistentné k benziamidazolovým fungicídom. Krížová rezistencia medzi benzimidazolmi a prochlorazom nebola doposiaľ pozorovaná.

Pšenica ozimná – septorióza pšenice, septorióza plevová
Ošetrenie vykonávajte od štádia zástavnicového listu: zástavnicový list celkom vyvinutý, jazýček už viditeľný až do štádia konca klasenia: klas celkom vyrastený (BBCH 39-59).

Jačmeň ozimný – hnedá škvrnitosť jačmeňa, hnedá prúžkovitosť jačmeňa a rynchospóriová škvrnitosť
Ošetrenie vykonávajte obyčajne pri prvom výskyte príznakov choroby, od štádia keď je 1. kolienko min. 1 cm nad odnožovacím uzlom, do štádia zástavnicového listu: zástavnicový list celkom vyvinutý, jazýček už viditeľný (BBCH 31-39).

Tritikale - septorióza pšenice, septorióza plevová
Ošetrenie vykonajte v štádiu konca klasenia: klas celkom vyrastený (BBCH 59).