Spýtajte sa teraz
X

Spýtajte sa teraz

Produkty

Troy 480

Názov účinnej látky

480g/l  bentazon

Troy 480

Plodina

 • bôb
 • fazuľa
 • hrach
 • Ľan
 • zemiak

Ciel

 • chryzantémovka siatinová
 • drchnička roľná
 • horčiak obyčajný
 • horčiak Štiavolistý
 • horčica roľná
 • hviezdica prostredná
 • kapsička pastierska
 • kolenec roľný
 • lipkavec obyčajný
 • loboda konáristá
 • ľuľok čierny
 • mak vlčí
 • mrlík biely
 • nezábudka roľná
 • pakosty
 • parumanček nevoňavý
 • peniažtek roľný
 • pohánkovec ovíjavý
 • pŕhľava malá
 • reďkev ohnicová
 • rumanček diskovitý
 • rumanček kamilkový
 • starčeky
 • zemedym lekársky

Troy 480

Názov účinnej látky

480g/l  bentazon

Kvapalný koncentrát pre riedenie vodou na reguláciu dvojklíčnolistových burín v bôbe, hrachu, fazuli, zemiakoch a ľane

Formulácia

Kvapalný koncentrát pre riedenie vodou (SL)

5 l