Spýtajte sa teraz
X

Spýtajte sa teraz

Produkty

TARGA 10 EC

Názov účinnej látky

100g/l  quizalofop-p-ethyl

Číslo autorizácie

15-11-1524

Plodina

 • bôb
 • fazuľa
 • hrach
 • kostrava červená
 • ľan
 • mak
 • mrkva
 • petržlen
 • rajčiak
 • repa cukrová
 • repa kŕmna
 • repka jarná
 • repka ozimná
 • slnečnica
 • sója
 • šošovica
 • zemiak

Ciel

 • dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy
 • jednoročné trávy
 • pýr plazivý
 • trávovité buriny
 • výmrv obilnín

TARGA 10 EC

Názov účinnej látky

100g/l  quizalofop-p-ethyl

Číslo autorizácie

15-11-1524

Postrekový selektívny herbicíd – graminicíd vo forme emulzného koncentrátu, určený na postemergentnú aplikáciu proti trávovitým burinám v dvojklíčnolistových poľnohospodárskych plodinách.

Rýchle fakty

 • Jeden z posledných graminicídov so „starou registráciou“
 • Použitie viackrát za sezónu
 • Najširšia registrácia

Formulácia

Emulzný koncentrát

5 L

Citlivé buriny: Moháre, cirok alepský, ježatka kuria, mätonoh mnohokvetý, mätonoh trváci, metlička obyčajná, ovos hluchý, prstnatec obyčajný, prstovka krvavá, psiarka roľná, pýr plazivý, výmrv obilnín.
Odolné buriny: dvojklíčnolistové buriny.

Pokyny pre aplikáciu:

Dávka vody: 200 – 400 l/ha
Maximálny počet ošetrení: 1x za vegetačné obdobie
Maximálny počet ošetrení: pre repu cukrovú a repu kŕmnu 1-2x, celková dávka prípravku nesmie prekročiť 1,25  l.ha-1.

Prípravkom TARGA® 10 EC ošetrujte v dobe plného rastu trávovitých burín, keď je väčšina z nich v štádiu 2 listov až do konca odnožovania (BBCH 12-29). Dávku prípravku voľte podľa rastového štádia burín. Ak je väčšina tráv v štádiu odnožovania, zvoľte vyššiu dávku z povoleného rozpätia dávkovania. Úspech aplikácie je závislý na kvalite ošetrenia. Neaplikujte ak je teplota pod +10 °C.  Delenú aplikáciu proti pýru možno použiť na pozemkoch, kde bola urobená kvalitná príprava pôdy a podzemné časti pýru sú krátke (2-3 očká). Prvá aplikácia od 2-3 listov pýru, druhá na novo vzídené poplazy.

Účinok sa prejaví po 7 – 14 dňoch, v nepriaznivých podmienkach (sucho, chlad) najneskôr do 21 dní. Za suchých podmienok a vysokých teplôt a v neskorých rastových štádiách burín (odnožovanie) odporúčame použiť hornú hranicu dávky vody. K prípravku nie je potrebné pridávať zmáčadlo, už ho obsahuje.