Spýtajte sa teraz
X

Spýtajte sa teraz

Produkty

SPIROX D

Názov účinnej látky

400g/l  spiroxamine

50g/l  difenoconazole

Číslo autorizácie

18-00346-AU

Plodina

  • vinič

Ciel

  • červená spála viniča
  • čierna hniloba viniča
  • múčnatka viniča

SPIROX D

Názov účinnej látky

400g/l  spiroxamine

50g/l  difenoconazole

Číslo autorizácie

18-00346-AU

Postrekový fungicídny prípravok na ochranu rastlín vo forme emulzného koncentrátu (EC) určený na ochranu viniča proti múčnatke viniča, čiernej hnilobe viniča a červenej spále viniča.

Rýchle fakty

  • Dlhodobý systémový preventívny a kuratívny účinok
  • Široké aplikačné okno
  • Jedinečný spôsob účinku
  • Použiteľný aj pri vlahovo zložitých podmienkach – zvýšená odolnosť pred zmytím dažďom

Formulácia

Emulzný koncentrát

1 L

Dávka vody: 200 až 1000 l/ha.

Aplikujte maximálne 2 krát za sezónu.

Interval medzi aplikáciami: 14 dní; pri silnom infekčnom tlaku možno skrátiť interval na 10 dní.

Vinič pestovaný na víno: Proti múčnatke a čiernej hnilobe aplikujte prípravok od vyvinutého 3. listu až do štádia začiatku dotýkania sa bobúľ (zatváranie strapca) (BBCH 13-77). Proti červenej spále je možná aplikácia od vyvinutého 3. listu (BBCH 13), najneskôr však 35 dní pred zberom.

Stolové hrozno: Proti všetkým chorobám aplikujte prípravok od vyvinutého 3. listu až do konca kvitnutia (BBCH 13- 69).