Spýtajte sa teraz
X

Spýtajte sa teraz

Produkty

SIGNAL 300 ES

Názov účinnej látky

300g/l  cypermethrin

Číslo autorizácie

19-00613-AU

SIGNAL 300 ES

Plodina

  • jačmeň ozimný
  • pšenica ozimná

Ciel

  • drôtovce
  • kvetárka obilná

SIGNAL 300 ES

Názov účinnej látky

300g/l  cypermethrin

Číslo autorizácie

19-00613-AU

Kontaktné insekticídne moridlo vo forme emulzie (ES) určené na morenie osiva pšenice ozimnej a jačmeňa ozimného proti drôtovcom a kvetárke obilnej.

Rýchle fakty

  • Ochrana pred kvetárkou obilnou a drôtovcami v obilninách
  • Kontaktný a požerový účinok
  • Vytvára ochrannú zónu v okolí namoreného osiva
  • Formulácia s minimálnou prašnosťou

Formulácia

Moridlo vo forme emulzie na priame použitie alebo po zriedení

20 L

TECHNOLOGICKÝ POSTUP MORENIA
SIGNAL 300 ES je použiteľný vo všetkých typoch moričiek, ako zásobníkových tak kontinuálnych, ktoré majú sekundárne miešanie. Moričky by mali byť kalibrované pre rovnomernú distribúciu medzi osivom s dobrým pokrytím pre zabezpečenie optimálnej ochrany pred škodcom.

Maximálny počet aplikácií: 1x za vegetáciu (morenie osiva). Minimálne množstvo vody požadované pre morenie sú 4 litre. Po aplikácii musí byť morička ako aj potrubia vypláchnuté čistou vodou. Prietok osiva môže byť moridlom SIGNAL 300 ES ovplyvnený. Pred sejbou je potrebné vždy sejačku kalibrovať.

Miešateľnosť:
SIGNAL 300 ES nemiešajte s iným moridlom. Moridlo RANCONA i-MIX môže byť aplikované následne na osivo namorené moridlom SIGNAL 300 ES. Pre informácie o kompatibilite kontaktujte zástupcu spoločnosti Arysta LifeScience.

Upozornenie:
Neošetrujte osivo s vlhkosťou pod 16%.
Nemorte popraskané, rozpolené alebo naklíčené osivo alebo osivo so slabou klíčivosťou alebo vitalitou. Namorené osivo by malo byť skladované v chladných, suchých, bezmrazových a dobre odvetraných budovách.

 

Je potrebné dodržať správny technologický postup morenia osiva tak, aby nedošlo k odprášeniu moridla pri manipulácii s namoreným osivom. Pri sejbe moreného osiva zabezpečte, aby nedošlo k odprášeniu moridla a jeho úletu na necieľový kvitnúci porast navštevovaný včelami.