Spýtajte sa teraz
X

Spýtajte sa teraz

Produkty

SELECT SUPER

Číslo autorizácie

16-11-1858

Plodina

 • cesnak
 • cibuľa
 • cibuľa siata
 • cibuľa zo sadzačky
 • horčica
 • hrach
 • jahoda
 • kapusta hlávková
 • mrkva
 • petržlen (koreň)
 • rajčiak
 • repa cukrová
 • repa kŕmna
 • repka ozimná
 • slnečnica
 • sója
 • zeler (koreň)
 • zemiak

Ciel

 • jednoročné trávy
 • pýr plazivý
 • výmrv obilnín

SELECT SUPER

Číslo autorizácie

16-11-1858

Postrekový selektívny systémový herbicíd vo forme emulgovateľného koncentrátu určený na postemergentnú aplikáciu proti trávovitým burinám v poľnohospodárskych plodinách.

Rýchle fakty

 • Jedinečná účinnosť na psiarku
 • Vhodný pre antirezistentnú stratégiu
 • Bez potreby pridávať samostatné zmáčadlo alebo olej
 • Registrovaný aj pre použitie v zelenine

Formulácia

Emulzný koncentrát

5 L

Citlivé buriny: lipnica ročná, pýr plazivý, psiarka roľná, ježatka kuria, mätonohy, proso, ovos hluchý, psinčeky, metlička obyčajná, stoklasy, jačmene, prstovka krvavá, moháre, cirok alepský zo semena

SELECT SUPER účinkuje aj na výmrv pšenice, jačmeňa, raže, kukurice.

 

Dávka vody: 250 – 400 l.ha-1

Prípravkom SELECT SUPER ošetrujte v dobe plného rastu trávovitých burín, keď je väčšina z nich v štádiu od 2 listov až do konca odnožovania (BBCH 12-29). Dávku prípravku voľte podľa rastového štádia burín. Ak je väčšina tráv v štádiu odnožovania, zvoľte vyššiu dávku z povoleného rozpätia dávkovania. Úspech aplikácie závisí od kvality ošetrenia. Vlhkosť vzduchu by sa mala pohybovať medzi 65 % a 90 %, teploty v rozmedzí 8 – 25 °C.  Teplé a vlhké počasie priaznivo ovplyvňuje rýchlosť príjmu a rozvádzanie účinnej látky v trávovitých burinách. Vyhnite sa aplikácii prípravku SELECT SUPER ak rastliny trpia suchom. SELECT SUPER je odolný proti zmytiu dažďom už 1 hodinu po aplikácii. Po aplikácii na trváce trávy (pýr) nekultivujte povrch pôdy, aby účinná látka mohla byť rozvedená i do podzemných orgánov. Maximálny počet ošetrení: 1x za vegetáciu.

Nepoužívajte SELECT SUPER v tank-mixe s prípravkami obsahujúcimi účinnú látku bentazon alebo pyrithiobac. Účinné látky si vzájomne rušia herbicídne účinky (antagonizmus). Neodporúčame používať v tank-mixe s inými herbicídmi.

 

Repa cukrová, repa kŕmna:

Prípravok aplikujte od vytvorenia prvého páru pravých listov repy (BBCH 12) do začiatku zapájania porastu (BBCH 30).

Slnečnica:

Prípravok aplikujte od vytvorenia prvého páru pravých listov slnečnice (BBCH 12) do začiatku predlžovania stonky (BBCH 30).

Sója:

Prípravok aplikujte, keď je vytvorený trojlist na 2. uzle (BBCH 12) do tvorby bočných výhonov (BBCH 29 t. j. 9 a viac bočných výhonov 1. radu viditeľných).

Hrach:

Prípravok aplikujte od 2. vyvinutého listu (BBCH 12) do začiatku predlžovania stonky (BBCH 30).

Repka ozimná:

Proti výmrvu obilnín a jednoročným trávam aplikujte prípravok na jeseň, od prvého páru pravých listov repky (BBCH 12) alebo na jar proti jednoročným trávam a to najneskôr do začiatku predlžovania stonky (BBCH 30).

Rajčiak:

Prípravok aplikujte od 2. pravého listu vyvinutého na hlavnej stonke (BBCH 12) do úplne vyvinutých 9 alebo viac listov na hlavnej stonke (BBCH 19).

Zemiak:

Prípravok aplikujte po vzídení plodiny, od vyvinutého 2. listu na hlavnej stonke (BBCH 12), ale ešte pred zapojením porastu (BBCH 30), t.j. do výšky zemiaka 13-15 cm. Dbajte na vhodnú vývojovú fázu trávovitých burín.

Mrkva:

Prípravok aplikujte v štádiu od 2 do 9 vytvorených listov mrkvy (BBCH 12 – 19).

Cibuľa (výsev):

Prípravok aplikujte of fázy 1 – 2 pravých listov (BBCH 11 – 12).

Upozornenie: Zelenú vňať (tzv. sečku) z ošetrených porastov nemožno konzumovať!

Cibuľa (zo sadzačky):

Prípravok aplikujte po vytvorení minimálne 2 listov , na ktorých je dokonalá vosková vrstva.

Kapusta hlávková:

Prípravok aplikujte po dobrom zakorenení priesad t.j. najskôr 14 dní po výsadbe podľa výskytu burín.

Jahoda:

Prípravok aplikujte od rastového štádia 2. listu (BBCH 12) do štádia kvitnutia jahody (BBCH 59) alebo až po zbere ovocia t.j. od začiatku tvorby pazuchového pupeňa (BBCH 91) do štádia, kedy staré listy odumierajú a mladé listy sú kučeravé (BBCH 93). Na novo založených plantážach aplikujte až po dobrom zakorenení sadeníc jahody. Ak používate iný herbicíd (na báze účinných látok metamitron alebo lenacil), prípravok aplikujte aspoň 7 dní pred alebo 7 dní po postreku týmito prípravkami.

Poznámka: Poľné plodiny a zeleninu možno proti dvojklíčnolistovým burinám herbicídne ošetriť buď najmenej 7 dní pred použitím prípravku alebo najmenej 7 dní po jeho použití!

 

Menej významné použitie

NÁVOD NA POUŽITIE

Pestovateľ používa prípravok na vlastné riziko, pokiaľ ide o účinnosť prípravku a jeho bezpečnosť pre plodinu! Pokusy biologickej účinnosti pre podporu menej významného použitia neboli realizované a preto účinnosť nemôže byť garantovaná! Odrodová citlivosť, rezistencia ani fytotoxicita neboli hodnotené!

Menej významné použitie

Dávka vody: 250 – 400 l.ha-1

Max. počet aplikácii: 1x za vegetáciu

Prípravok SELECT SUPER aplikujte postemergentne od prvého páru pravých listov horčice (BBCH 12) najneskôr do začiatku predlžovania stonky (BBCH 30),  v dobe plného rastu trávovitých burín, keď je väčšina z nich v štádiu od 2 listov až do začiatku steblovania (BBCH 12-30). Proti pýru aplikujte maximálne do fázy troch listov plodiny. Dávku prípravku voľte podľa rastového štádia burín. Ak je väčšina tráv v štádiu odnožovania, zvoľte vyššiu dávku z povoleného rozpätia dávkovania. Po aplikácii na trváce trávy (pýr) nekultivujte povrch pôdy, aby účinná látka mohla byť rozvedená i do podzemných orgánov.

Úspech aplikácie závisí od kvality ošetrenia. Vlhkosť vzduchu by sa mala pohybovať medzi 65 % a 90 %, teploty v rozmedzí 8 – 25 °C. Teplé a vlhké počasie priaznivo ovplyvňuje rýchlosť príjmu a rozvádzanie účinnej látky v trávovitých burinách. Vyhnite sa aplikácii prípravku SELECT SUPER ak rastliny trpia suchom. SELECT SUPER je odolný proti zmytiu dažďom už 1 hodinu po aplikácii.

Nepoužívajte SELECT SUPER v tank-mixe s prípravkami obsahujúcimi účinnú látku bentazon alebo pyrithiobac. Účinné látky si vzájomne rušia herbicídne účinky (antagonizmus). Neodporúčame používať v tank-mixe s inými herbicídmi.