Spýtajte sa teraz
X

Spýtajte sa teraz

Produkty

Quickphos Tablets 56 GE

Názov účinnej látky

560g/l  fosfid hlinitý

Quickphos Tablets 56 GE

Plodina

  • nepoľnohospodárska pôda
  • ovocné a lesné Škôlky
  • sady a lesné porasty
  • skladované obilie a hrach
  • záhrady

Ciel

  • hryzec vodný
  • krt
  • škodcovia v obilí a iných komoditách

Quickphos Tablets 56 GE

Názov účinnej látky

560g/l  fosfid hlinitý

Prípravok vo forme tabliet na insekticídne ošetrenie obilných zŕn (pšenica, jačmeň, raž, tritikale, ovos, proso, cirok) a semien hrachu v skladoch a skladovacích priestoroch, ako aj v dopravníkoch a silách, Kontrola populácie hryzca vodného a krta

Formulácia

Plyn je produkovaný chemickou reakciou (GE)

1 kg, 1 440 g, 960 g

EKOLAS SK, s.r.o.