Spýtajte sa teraz
X

Spýtajte sa teraz

Produkty

PAKET 250 EC

Názov účinnej látky

250g/l  trinexapac-ethyl

Číslo autorizácie

16-14-1872

Plodina

  • pšenica ozimná

Ciel

  • obmedzenie poliehania
  • skrátenie stebla

PAKET 250 EC

Názov účinnej látky

250g/l  trinexapac-ethyl

Číslo autorizácie

16-14-1872

Regulátor rastu a vývoja rastlín vo forme emulzného koncentrátu (EC) určený na skrátenie stebla a zvýšenie odolnosti proti poliehaniu pšenice ozimnej.

Rýchle fakty

  • Zabraňuje poliehaniu porastov skrátením a zosilnením stebla
  • Podporuje rozvoj koreňovej sústavy
  • Zvyšuje príjem živín a zlepšuje prístup k vode
  • Pozitívne ovplyvňuje výšku a kvalitu vody

Formulácia

Emulzný koncentrát

5 L

Odporúčané množstvo vody 200 – 400 l/ha. Vyššie množstvo vody je odporúčané v hustejších porastoch k zaisteniu kvalitnej penetrácie.

Maximálny počet ošetrení: 1x za vegetáciu.

V pšenici ozimnej aplikujte PAKET 250 EC v rastovom štádiu, keď 1. kolienko je min. 1 cm nad odnožovacím uzlom až do rastového štádia, keď 5. kolienko je 2 cm nad 4. kolienkom (BBCH 31-35).