Spýtajte sa teraz
X

Spýtajte sa teraz

Produkty

OPTICA TRIO

Názov účinnej látky

160g/l  mcpa

130g/l  mecoprop-p

310g/l  dichlorprop-p

Číslo autorizácie

08-11-1017

Plodina

 • jačmeň ozimný
 • ovos
 • pšenica jarná
 • pšenica ozimná
 • raž
 • tritikale

Ciel

 • odolné dvojklíčnolistové buriny

OPTICA TRIO

Názov účinnej látky

160g/l  mcpa

130g/l  mecoprop-p

310g/l  dichlorprop-p

Číslo autorizácie

08-11-1017

Postrekový herbicíd vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou určený na ničenie odolných  dvojklíčnolistových burín v obilninách v jarnom období.

Rýchle fakty

 • 3 systémové účinné látky v jednom
 • Vhodná jarná alternatíva vo forme fenoxykyselin namiesto sulfonylmočovín
 • Žiadne rezíduá v pôde a na rozdiel od sulfonylmočovín, ktoré účinkujú pomalšie, je účinok Optica Trio viditeľný už o 2 – 3 dni
 • Žiadne obmedzenia pre pestovania následných plodín
 • Veľmi široké spektrum účinku vrátane lipkavca, pakostov, hluchavky, úhorníka, maku vlčieho a hviezdice prostrednej
 • Výborná účinnosť na trváce buriny (pichliač, praslička, pupenec,….) – ničí ich kompletne, nie len nadzemnú časť
 • Obsahuje protispeňovaciu prísadu a komplexotvorné činidlo, ktoré umožňuje použitie aj tvrdej vody. Zároveň stabilizuje účinnú látku.

Formulácia

Kvapalný koncentrát pre riedenie vodou

10 L

Citlivé buriny: pichliač roľný, lipkavec obyčajný, hviezdica prostredná, mak vlčí, loboda konáristá, reďkev ohnicová, horčica roľná, kapsička pastierska, peniažtek roľný, mrlík biely, štiavce, pupenec roľný.

Dávka vody:  200- 400 l/ha.
Maximálny počet aplikácií: 1x počas vegetačného obdobia
Prípravok aplikujte na jar, keď je plodina v rastovej fáze 4. – 5. listu (BBCH 14 – 15) až do štádia zástavnicového (vlajkového) listu (BBCH 39).

Lipkavec je najcitlivejší, keď má vyvinuté 1-3 prasleny (BBCH 11 – 13), ostatné dvojklíčnolistové buriny sú citlivé vo fáze 2- 6 listov (BBCH 12 – 16).
Ošetrujte len zdravé, mechanicky nepoškodené porasty. Dážď krátko po aplikácii znižuje účinnosť prípravku. Neošetrujte pri teplotách nad + 25°C a vzdušnej vlhkosti pod 60 %.
Prípravok možno používať v kombinácii s DAM 390 a v súlade so zásadami uvedenými v Zozname autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín. Pri tritikale nie je možné aplikovať kombináciu s DAM 390! V kombinácii s DAM 390 aplikovať v čase mimo letu včiel – neskoro večer, skoro ráno!