Spýtajte sa teraz
X

Spýtajte sa teraz

Produkty

NERO

Názov účinnej látky

400g/l  pethoxamid

24g/l  clomazone

Číslo autorizácie

14-11-1414

Plodina

  • repka ozimná

Ciel

  • dvojklíčnolistové buriny
  • dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy

NERO

Názov účinnej látky

400g/l  pethoxamid

24g/l  clomazone

Číslo autorizácie

14-11-1414

Postrekový herbicíd vo forme emulzného koncentrátu určený na ničenie dvojklíčnolistových burín a jednoročných tráv v repke ozimnej.

Rýchle fakty

  • patentovaná kombinácia dvoch účinných látok.
  • široká škála kontrolovaných burinných druhov.
  • dlhodobá ochrana repky.
  • bez obmedzenia výsevu v nasledujúcich obdobiach.

Formulácia

Emulzný koncentrát

10 L

Citlivé buriny: metlička obyčajná, lipnica ročná, kapsička pastierska, lipkavec obyčajný, hluchavky, rumančeky, nezábudka roľná, hviezdica prostredná, úhorník liečivý, peniažtek roľný, veroniky

Menej citlivé buriny: mak vlčí

Dávka vody: 200 – 400 l/ha

Maximálny počet aplikácií počas vegetačného obdobia: 1x.
Obmedzenie: aplikujte 1x (t.j. 1200 g/ha účinnej látky Pethoxamid a 72 g/ha účinnej látky Clomazone) za 2 roky na tom istom pozemku.

 

Repku ozimnú ošetrite preemergentne (po sejbe pred vzídením plodiny aj burín ), najneskôr do 3 dní po zasiatí plodiny.

Aplikujte za bezvetria a pri nízkom prevádzkovom tlaku. Nastavte minimálnu výšku postrekovacieho zariadenia (ramená a trysky postrekovača) nad povrchom ošetrovanej pôdy, dbajte na to aby nedochádzalo k vychyľovaniu či kmitaniu postrekovacieho ramena, zaistite rovnomerné pokrytie plochy postrekom. Aplikujte na jemne skyprenú pôdu bez hrúd, s vlhkým a zarovnaným sejbovým lôžkom. Sypké a hrudkovité osevné plochy je pred aplikáciou potrebné spevniť valcovaním alebo inou kultiváciou. Pre zaistenie primeranej bezpečnosti plodiny musí byť semeno prekryté vrstvou pôdy s hrúbkou aspoň 20 mm. V prípade priameho výsevu bez orby musia byť pred aplikáciou riadky prekryté bránením v priečnom smere.