Spýtajte sa teraz
X

Spýtajte sa teraz

Produkty

NAVIMIN

Názov účinnej látky

300g/l  metrafenone

Číslo autorizácie

20-00861-AU

Plodina

  • pšenica jarná
  • pšenica jarná tvrdá
  • pšenica ozimná
  • pšenica ozimná tvrdá
  • pšenica špaldová

Ciel

  • múčnatka trávová

NAVIMIN

Názov účinnej látky

300g/l  metrafenone

Číslo autorizácie

20-00861-AU

Postrekový fungicídny prípravok so systémovým účinkom vo forme suspenzného koncentrátu proti múčnatke trávovej v pšenici.

Rýchle fakty

• Spoľahlivý fungicíd proti prvým významným chorobám
• Ojedinelá účinná látky v segmente
• Vhodné antirezistentné riešenie ochrany
• Preventívny a kuratívny účinok
• Bez obmedzení v aplikácii

Formulácia

Suspenzný koncentrát

5 L

Prípravok NAVIMIN aplikujte pri výskyte múčnatky trávovej, spravidla od rastovej fázy objavenia sa 5. odnože do začiatku kvitnutia, keď už sú prvé peľnice viditeľné (BBCH 25-61).  
Dávka postrekovej kvapaliny: 100 - 400 l/ha.
Maximálny počet aplikácií: 2x počas vegetačnej sezóny. Interval medzi aplikáciami je 21 dní.