Spýtajte sa teraz
X

Spýtajte sa teraz

Produkty

Minstrel

Názov účinnej látky

200g  fluroxypyr

Plodina

 • jačmeň jarný
 • jačmeň ozimný
 • kukurice
 • lúky a pasienky
 • ovos
 • pšenica jarná
 • pšenica ozimná
 • raž
 • tritikale

Ciel

 • hluchavky
 • hviezdica prostredná
 • konopnica napuchnutá
 • lipkavec obyčajný
 • ľuľok čierny
 • pohánkovec ovíjavý
 • štiavec kučeravý
 • štiavec tupolistý

Minstrel

Názov účinnej látky

200g  fluroxypyr

Selektívny postrekový postemergentný herbicíd vo forme emulzného koncentrátu pre riedenie vodou na ničenie dvojklíčnolistových burín v obilninách bez podsevu, kukurici, na lúkach a pasienkoch.

Formulácia

Emulzný koncentrát (EC)

5 l

AM - AGRO s.r.o.