Spýtajte sa teraz
X

Spýtajte sa teraz

Produkty

Metafol 700 SC

Názov účinnej látky

700g/l  metamitron

Metafol 700 SC

Plodina

 • repa cukrová
 • repa kŕmna

Ciel

 • hluchavky
 • horčiaky
 • hviezdica prostredná
 • kapsička pastierska
 • lipnica ročná
 • loboda konáristá
 • ľuľok čierny
 • mrlík biely
 • peniažtek roľný
 • pŕhľava malá
 • reďkev ohnicová
 • rumančeky
 • stredne horčica roľná
 • tetucha kozia
 • Žltnica maloúborová

Metafol 700 SC

Názov účinnej látky

700g/l  metamitron

Postrekový selektívny herbicídny prípravok vo forme suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou na ničenie burín v repe cukrovej

Formulácia

Kvapalný suspenzný koncentrát pre riedenie vodou (SC)

5 l

Agro Aliance SK s.r.o.