Spýtajte sa teraz
X

Spýtajte sa teraz

Produkty

MESH

Názov účinnej látky

455.5g/l  karboxylovaný styrén butadién kopolymér

Číslo autorizácie

19-00475-PM

Plodina

 • bôb
 • horčica
 • hrach
 • lupina
 • mak
 • obilniny
 • repka jarná
 • repka ozimná
 • slnečnica
 • sója

MESH

Názov účinnej látky

455.5g/l  karboxylovaný styrén butadién kopolymér

Číslo autorizácie

19-00475-PM

Postrekový pasívny pomocný prostriedok vo forme emulzie typu olej vo vode (EW) určený na obmedzenie strát repky olejnej, hrachu, maku, bôbu, lupiny bielej, facélie vratičolistej, semenných tráv, slnečnice, horčice a sóje, pred a pri zbere a obilnín k ochrane zrna obilnín a udržaniu jeho kvalitatívnych ukazovateľov.

Rýchle fakty

 • Obmedzenie praskania šešúľ a strukov a vypadávanie semien nižšie predzberové a zberové straty
 • Vytvorenie filmu na povrchu struku nie je závislé na svetle
 • Silná redukcia úletu
 • Osvedčená formulácia kvalitného agro-lepidla
 • Skvelá priľnavoť postrekovaj kvapaliny

Formulácia

Emulzia typu olej vo vode

5 L

Použite pre plodiny: hrach, repka olejná, mak siaty, bôb, lupina biela, facélia vratičolistá, trávy, obilniny
Pomocný prostriedok možno použiť max 1x v plodine.
Dávka vody:
pozemná aplikácia: 200-500 l/ ha, obilniny 100-200 l / ha, letecká aplikácia: 70-90 l/ ha.
Termín aplikácie:
BBCH 80 – 88, asi 3-4 týždne pred zberom úrody; obilniny od BBCH 87 (žltá zrelosť).
MESH je možné použiť v tank-mix zmesi s desikantami a prípravkami na báze glyfosátu v súlade s návodmi na ich použitie.
Spôsob aplikácie:
Pomocný prostriedok sa aplikuje pozemne alebo letecky.
Aplikácia prípravku je možná iba pri použití trysky s ochranou proti úletu, so strednou alebo väčšou veľkosťou kvapiek (> 200 mikrometrov).
Spresnenie podmienok aplikácie:
Šešule by v dobe aplikácie mali byť svetlo zelenej farby, pružné a možno ich ohnúť do tvaru písmena „U“ alebo „V“ bez toho, aby došlo k ich prasknutiu. U hrachu je najvhodnejší termín v čase, keď semená začínajú horknúť.
U hustých porastov použite vyššiu dávku aplikácie uvedeného rozpätia.
MESH je možné použiť na ošetrenie nezaburinených porastov. U zaburinených porastov je možné MESH kombinovať v dávke 0,5 l/ ha s desikantami a s prípravkami na báze glyfosátu, avšak vždy v súlade s návodom na použitie na schválenej etikete príslušného prípravku a v súlade s rozsahom ich platnej registrácie.

Použitie pre slnečnicu
Pomocný prostriedok možno použiť max. 1x v plodine.
Dávka vody:
pozemná aplikácia 400 – 500 l/ ha, letecká aplikácia 60-80 l/ ha.
Termín aplikácie:
BBCH 85
Ak sa prípravok aplikuje samostatne, aplikujte 3-4 týždne pred očakávaným zberom úrody 35 – 40 %-nom obsahu vlhkosti nažiek v dávke 1,5 l /ha; v kombinácii s desikantami sa aplikuje pri 25 – 30 %-nom obsahu vlhkosti nažiek 7 – 14 dní pred zberom v dávke 1,0 l/ ha.

Použitie pre sóju
Pomocný prostriedok možno použiť max 1x v plodine.
Dávka vody:
pozemná aplikácia 300 – 500 l/ ha, letecká aplikácia 60 – 80 l/ ha.
Termín aplikácie:
BBCH 85, hlavná fáza zrenia.
Pri samostatnej aplikácii sa odporúča aplikovať 3-4 týždne pred zberom úrody pri 30 – 35 %-nom obsahu vlhkosti semien v dávke 0,8 – 1,0 l/ ha; pri použití v kombinácii s desikantami sa aplikuje pri 20 – 30 %-nom obsahu vlhkosti semien 7 – 14 dní pred očakávaným zberom v dávke 0,5 – 0,8 l/ ha.

Použitie v horčici:
Pomocný prostriedok možno použiť max. 1x v plodine.
Dávka vody:
pozemná aplikácia 300 – 500 l/ ha, letecká aplikácia 60 – 80 l/ ha.
Termín aplikácie:
žltnutie, zrenie šešule BBCH 80-83.
Pri samostatnej aplikácii sa odporúča aplikovať v čase žltnutia šešule, kedy je 30 % šešúľ už dozretých, 3-4 týždne pred očakávaným zberom v dávke 1,0 l/ ha; pri použití v kombinácii s desikantami sa aplikuje pri 20 – 30 %-nom obsahu vlhkosti zŕn v čase 7 – 14 dní pred očakávaným zberom v dávke 0,5 – 0,8 l/ ha.