Spýtajte sa teraz
X

Spýtajte sa teraz

Produkty

FUNGURAN PROGRESS

Názov účinnej látky

537g/kg  hydroxid meďnatý

Číslo autorizácie

20-00736-AU

Plodina

 • chmeľ
 • jadroviny
 • kôstkoviny
 • okrasné dreviny
 • vinič
 • zemiak

Ciel

 • bakteriálna škvrnitosť
 • černanie zemiakových bylí
 • chrastavitosť jadrovín
 • listové škvrnitosti
 • nektriová rakovina ovocných stromov
 • peronospóra chmeľová
 • peronospóra viniča
 • pleseň zemiaková

FUNGURAN PROGRESS

Názov účinnej látky

537g/kg  hydroxid meďnatý

Číslo autorizácie

20-00736-AU

 

Kontaktný fungicíd a baktericíd určený na ochranu viniča, chmeľu, jadrovín, kôstkovín, zemiakov a okrasných drevín proti hubovým a bakteriálnym chorobám.

Formulácia

zmáčateľný prášok

10 kg

 

Maximálna aplikačná dávka 3 kg čistej medi Cu/ha/rok (tj. 8,5 kg prípravku) pre zemiaky, vinič, jadroviny, kôstkoviny, a 4 kg čistej medi Cu/ha/rok (tj. 11,4 kg prípravku) pre chmeľ na rovnakom pozemku nesmie byť prekročená ani pri použití iných prípravkov na báze medi.

V prípade ošetrenia s nižšími aplikačnými dávkami prípravku sa maximálny počet aplikácií prípravku za sezónu celkom prispôsobí tak, aby sa neprekročilo prípustné ročné množstvo účinnej látky v prípravku.

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Pre plnú účinnosť prípravku FUNGURAN® PROGRESS je dôležité fungicíd aplikovať pokiaľ možno na celý povrch rastliny. Postreková technika a množstvo použitej vody by mali v každom prípade zaistiť dôkladnú a rovnomernú pokryvnosť všetkých častí rastlín, ktoré majú byť prípravkom ošetrené. Prípravok aplikujte pozemne bežnými postrekovačmi alebo rosičmi.

 

Vinič

Maximálne množstvo prípravku na ha a rok je 8,5 kg, čo zodpovedá 2,975 kg čistej medi a nesmie byť prekročené.

Termín aplikácie: pri zistení prvých príznakov napadnutia a/alebo na základe prognózy výskytu škodlivého organizmu; BBCH 11 (1. list vyvinutý a výhonok sa sústavne predlžuje) až do BBCH 81 (začiatok zretia).

Aplikačná dávka:

- od BBCH 11 (1. list vyvinutý a výhonok sa sústavne predlžuje): 0,5 kg/ha maximálne v 400 l vody/ha.

- BBCH 61 (začiatok kvitnutia): 1,0 kg/ha maximálne v 800 l vody/ha

- BBCH 71 (nasadzovanie plodov): 1,5 kg/ha maximálne v 1200 l vody/ha

- BBCH 75 (bobule veľkosti hrášku): 2,0 kg/ha maximálne v 1600 l vody/ha

Maximálny počet aplikácií: 4× v plodine, resp. za rok

Interval medzi aplikáciami: 8 - 12 dní

 

Chmeľ

Maximálne množstvo prípravku na ha a rok je 11,4 kg, čo zodpovedá 4 kg čistej medi a nesmie byť prekročené.

Termín aplikácie: pri zistení prvých príznakov napadnutia a/alebo na základe prognózy výskytu škodlivého organizmu; BBCH 37 (štádium kontinuálneho rastu) až do BBCH 89 (šišky zrelé pre zber).

Aplikačná dávka:

- do BBCH 37 (štádium kontinuálneho rastu): 2,4 kg/ha v 1200 l vody /ha.

- do BBCH 55 (pupene súkvetia sa predlžujú): 3,6 kg/ha maximálne v 1800 l vody /ha.

- od BBCH 55 (kvitnutie): 5,4 kg/ha maximálne v 2700 l vody /ha.

Maximálny počet aplikácií: 2× v plodine, resp. za rok

Interval medzi aplikáciami: 7 - 14 dní

 

Jadroviny

Maximálne množstvo prípravku na ha a rok je 8,5 kg, čo zodpovedá 2,975 kg čistej medi a nesmie byť prekročené.

chrastavitosť jadrovín – pred kvitnutím

Termín aplikácie: pri zistení prvých príznakov napadnutia až do rastového štádia pred kvitnutím (BBCH 60).

Aplikačná dávka: do BBCH 60 (pred kvitnutím):  0,6 kg/ha/1m výšky koruny klesajúca na 0,3 kg/ha/1m výšky koruny s blížiacim sa kvitnutím.

Maximálna dávka vody: 500 l vody/ha/1m výšky koruny

Maximálny počet aplikácií: 4× v plodine, resp. za rok

Interval medzi aplikáciami: 7 - 10 dní

 

chrastavitosť jadrovínpo kvitnutí

Termín aplikácie: od veľkosti plodov vlašského orechu až do obdobia keď je ovocie zrelé pre zber, najneskôr však 14 dní pred zberom.

Aplikačná dávka: od BBCH 70 (po kvitnutí - od veľkosti plodov vlašského orecha): 0,3 kg/ha/1m výšky koruny stúpajúca na 0,6 kg/ha/1m výšky koruny

Maximálna dávka vody: 500 l vody/ha/1m výšky koruny

Maximálny počet aplikácií: 3× proti chrastavitosti, maximálne 4x v plodine, resp. za rok

Interval medzi aplikáciami: 14 - 21 dní

Pozor na odrody jadrovín citlivé na meď! U citlivých odrôd sa môžu tvoriť hrdze.

 

nektriová rakovina ovocných stromov

Termín aplikácie: po zbere, pri zistení príznakov napadnutia.

Aplikačná dávka: 1 kg/ha/1 m výšky koruny

Maximálna dávka vody: 500 l vody/ha/1m výšky koruny

Maximálny počet aplikácií: 3× proti nektriovej rakovine ovocných stromov, maximálne 4× v plodine, resp. za rok

Interval medzi aplikáciami: 21 dní

Maximálny počet aplikácií je obmedzený z dôvodu špecifických vlastností prípravku. Preto sa dostatočná regulácia škodlivých organizmov neočakáva vo všetkých prípadoch. Striedajte fungicídy s rozličným spôsobom účinku. 

 

 

Kôstkoviny

Maximálne množstvo prípravku na ha a rok je 8,5 kg, čo zodpovedá 2,975 kg čistej medi a nesmie byť prekročené.

Termín aplikácie pred kvitnutím: pri zistení prvých príznakov napadnutia až do rastového štádia pred kvitnutím (do BBCH 60) v dávke 1 kg/ha/1 m výšky koruny maximálne v 500 l vody/ha/1m výšky koruny.

Termín aplikácie po zbere: po zbere pri nebezpečí nákazy, resp. na základe signalizácie v dávke 1 kg/ha/1 m výšky koruny

Maximálna dávka vody: 500 l vody/ha/1m výšky koruny

Maximálny počet aplikácií: 3× v plodine, resp. za rok

Interval medzi aplikáciami: 7 - 10 dní

Prípravok poskytuje dobrú ochranu proti škvrnitosti listov čerešne a višne (Blumeriella jaapii) a suchej škvrnitosti kôstkovín (Stigmina carpophila).  

Pozor na odrody citlivé na meď!

 

Zemiak

Maximálne množstvo prípravku na ha a rok je 8,5 kg, čo zodpovedá 2,975 kg čistej medi a nesmie byť prekročené.

pleseň zemiaková

Termín aplikácie: od predlžovania hlavnej stonky - 70% rastlín v riadku zapojených (BBCH 37) do začiatku žltnutia listov (BBCH 91) pri nebezpečí nákazy, resp. na základe signalizácie

Aplikačná dávka: 2 kg/ha

Dávka vody: 400 l/ha

Maximálny počet aplikácií: 4× v plodine, resp. za rok

Interval medzi aplikáciami: 7 - 10 dní

 

černanie zemiakových bylí

Termín aplikácie: ošetrenie hľúz pred sadením alebo v čase sadenia (BBCH 00-03)

Zemiakovú sadbu ošetrite prípravkom podľa návodu. Po zaschnutí prípravku je možné zemiakovú sadbu vysádzať.

Aplikačná dávka: 0,009 kg/100 kg hľúz (=0,306 kg/ha)

Maximálna dávka vody :100 l/ha

Maximálny počet aplikácií: 1× v plodine

 

Okrasné dreviny (do výšky 50 cm)

Maximálne množstvo prípravku na ha a rok je 8,5 kg, čo zodpovedá 2,975 kg čistej medi a nesmie byť prekročené.

Termín aplikácie: v dobe napadnutia od BBCH 12 (2. pravý list, pár listov alebo praslen vyvinutý) a/alebo na základe prognózy výskytu škodlivého organizmu

Aplikačná dávka: 2 kg/ha

Maximálna dávka vody: 800 l/ha

Maximálny počet aplikácií: 4× na rastlinu, resp. za rok

Interval medzi aplikáciami: 10 - 14 dní

Neprekračujte maximálnu dávku medi za rok!