Spýtajte sa teraz
X

Spýtajte sa teraz

Produkty

FOXTROT

Názov účinnej látky

69g/l  fenoxaprop-p-ethyl

Číslo autorizácie

14-11-1488

Plodina

 • jačmeň jarný
 • jačmeň ozimný
 • pšenica jarná
 • pšenica ozimná
 • raž
 • tritikale

Ciel

 • iné jednoročné trávy
 • metlička obyčajná
 • ovos hluchý
 • psiarka roľná

FOXTROT

Názov účinnej látky

69g/l  fenoxaprop-p-ethyl

Číslo autorizácie

14-11-1488

Postrekový herbicídny prípravok vo forme vodnej emulzie typu olej: voda (EW) na postemergentné ničenie ovsa hluchého, metličky, psiarky a iných jednoročných tráv v obilninách.

Rýchle fakty

 • Herbicíd do obilnín proti trávovitým burinám
 • Obsahuje nový safener Cloquintocet-mexyl
 • Účinnosť na ovos hluchý od klíčenia až po uzatvorenie porastu
 • Veľmi účinný aj na buriny dolného poschodia

Formulácia

Vodná emulzia typu olej : voda

5 L

Citlivé buriny: metlička obyčajná, ovos hluchý, psiarka roľná, ježatka kuria, moháre, prstovky, lesknice, proso, cirok alepský

Maximálny počet aplikácií: 1 x za vegetáciu
Dávka vody: 200 l/ha
Prípravok aplikujte pozemným postrekom schválenými postrekovačmi.

Rastová fáza plodiny v dobe aplikácie:

 • pšenica ozimná a pšenica jarná: BBCH 13-32, t.j. 3. list až 2. kolienko
 • jačmeň jarný: BBCH 13-29, t.j. 3. list až koniec odnožovania
 • jačmeň ozimný, tritikale, raž: BBCH 13-31, 3. list až 1. kolienko

Nižšiu dávku 0,8 l/ha volte pri aplikácii do fázy 3-5 listov tráv (BBCH 13-15) alebo za podmienok priaznivých pre rast (vyššia teplota, vyššia vzdušná a pôdna vlhkosť). Počas odnožovania tráv (BBCH 21-29) alebo za podmienok nepriaznivých pre rast rastlín odporúčame vyššiu dávka 1 l/ha.

Použitie adjuvantov
Pri aplikácii v pšenici, jačmeni ozimnom, raži a tritikale odporúčame pridať adjuvant a to v prípade menej vhodných aplikačných podmienok a neskoršej rastovej fáze tráv. Kvôli možnosti nižšej selektivity neodporúčame aplikáciu adjuvantu v jačmeni jarnom.

Pre použitie prípravku FOXTROT do pšenice ozimnej a pšenice jarnej sú vhodné adjuvanty na báze esterifikovaných rastlinných olejov.

Adjuvanty nepoužívajte pre jarný jačmeň.