Spýtajte sa teraz
X

Spýtajte sa teraz

Produkty

FAZOR STAR

Názov účinnej látky

600g/kg  maleic hydrazide

Číslo autorizácie

16-14-1843

Plodina

  • cibuľa
  • zemiak

Ciel

  • inhibícia klíčenia

FAZOR STAR

Názov účinnej látky

600g/kg  maleic hydrazide

Číslo autorizácie

16-14-1843

Postrekový systémovo pôsobiaci rastový regulátor vo forme vodou rozpustných granúl určený na zabránenie klíčenia skladovanej cibule, konzumných a priemyselných zemiakov.

Rýchle fakty

  • Vyššia kvalita finálnej predávanej plodiny
  • Vynikajúca granulovaná formulácia
  • Jednoduché použitie, skladovanie a manipulácia
  • Nie je potrebné žiadne špeciálne skladovacie zariadenie
  • Možnosť predávať zemiaky kedykoľvek po zbere

Formulácia

Vodou rozpustné granule

4 kg

Dávka vody: 400 – 500 l/ha

Maximálny počet aplikácií: 1x za vegetáciu

Konzumnú cibuľu určenú na zimné uskladnenie ošetrujte 1-2 týždne pred zberom v rastovej fáze BBCH 47 (10 % rastlín má ukončené ohýbanie-skláňanie listov, 70 % cibúľ má konečnú veľkosť), ale skôr ako sa 50 % vňate poľahne. Najneskoršia aplikácia je 7 dní pred zberom. Pri skoršej aplikácii ako 2 týždne pred zberom hrozí nebezpečenstvo „zmäknutia“ cibúľ. Pre absorpciu a translokáciu účinnej látky je dôležité, aby boli vrcholy listov zelené.

Zemiaky ošetrujte 4-5 týždňov pred zberom, keď priemer najmenších hľúz dosiahne 25 mm a keď najspodnejšie listy začínajú žltnúť. Vňať ale musí byť ešte zelená a atívne rastúca bez napadnutia škodcami alebo chorobami. Pri príprave porastu na zber nie je možné vňať desikovať alebo ničiť mechanicky skôr ako 14 dní po aplikácii prípravku FAZOR STAR.

Dôležité upozornenia:
Účinnosť ošetrenia prípravkom FAZOR STAR môže byt’ znížená, ak do 12 hodín po aplikácii zaprší.
Neošetrujte pri teplotách nad 26 °C.
Neošetrujte porasty v stresových podmienkach.
Neošetrujte sadbové  a semenné porasty.
Neošetrujte veľmi skoré a skoré odrody zemiakov.

Letecká aplikácia je zakázaná.