Spýtajte sa teraz
X

Spýtajte sa teraz

Produkty

EVITO T

Názov účinnej látky

250g/l  tebuconazole

180g/l  fluoxastrobin

Číslo autorizácie

20-00720-AU

Plodina

  • horčica
  • ľan
  • mak
  • repka ozimná

Ciel

  • biela hniloba

EVITO T

Názov účinnej látky

250g/l  tebuconazole

180g/l  fluoxastrobin

Číslo autorizácie

20-00720-AU

Postrekový fungicídny prípravok na ochranu rastlín vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu určený na ochranu repky ozimnej.

Rýchle fakty

  • Plne systémový účinok s Xylem Pro Technology
  • Rýchly STOP-efekt na listové choroby
  • Flexibilita použitia ako preventívne tak aj kuratívne
  • Synergický účinok dvoch výkonných molekúl
  • Dva odlišné spôsoby účinku – antirezistentná stratégia ochrany

Formulácia

Suspenzný koncentrát

5 L

Pre aplikáciu na repku ozimnú použite 200 – 400 l vody na hektár ošetrenej plochy. Prípravok na ochranu rastlín EVITO T sa aplikuje maximálne 1x za vegetačné obdobie vo fáze BBCH: 61-70.

Aplikácia proti chorobe v čase kvitnutia je možná len v mimoletovom čase včiel v neskorších večerných hodinách!
Tank-mix kombinácie prípravkov pre včely s prijateľným rizikom pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie (Vč3) sa z hľadiska ochrany včiel označujú ako prípravky pre včely škodlivé (Vč2).