Spýtajte sa teraz
X

Spýtajte sa teraz

Produkty

Destor

Názov účinnej látky

160g/l  desmedifam

Destor

Plodina

  • cvikla
  • repa cukrová
  • repa kŕmna

Ciel

  • fialka roľná
  • hluchavka purpurová
  • hviezdica prostredná
  • kapsička pastierska
  • láskavec ohnutý
  • mrlík biely
  • mrlík figolistý

Destor

Názov účinnej látky

160g/l  desmedifam

DESTOR je herbicíd vo forme suspenznej emulzie určený na ochranu proti jednoročným dvojklíčnolistovým burinám vrátane láskavca ohnutého v repe cukrovej, repe kŕmnej a cvikle

Formulácia

Suspenzná emulzia (SE)

5 l

Agro Aliance SK s.r.o.