Spýtajte sa teraz
X

Spýtajte sa teraz

Produkty

CYPERKILL MAX

Názov účinnej látky

500g  cypermethrin

Číslo autorizácie

16-05-1830

Plodina

 • brokolica
 • chren
 • cvikla
 • fazuľa
 • hadomor španielsky
 • horčica
 • hrach
 • jačmeň jarný
 • jačmeň ozimný
 • karfiol
 • kel ružičkový
 • kozobrada pórolistá
 • kukurica
 • kvaka
 • ľan
 • lupina
 • mrkva
 • okrúhlica
 • ovos
 • petržlen
 • pšenica jarná
 • pšenica ozimná
 • pšenica špaldová
 • reďkovka
 • repa cukrová
 • repa kŕmna
 • repka jarná
 • repka ozimná
 • ruža
 • špargľa
 • tritikale
 • zeler
 • zemiak

Ciel

 • blyskáčik repkový
 • húsenice
 • kohútik pestrý
 • krytonos šešuľový
 • listárik čiarkovaný
 • mora gama (húsenice)
 • obaľovač hrachový
 • siatica oziminová
 • skočky
 • špargľovec obyčajný
 • vektory viróz – vošky
 • vijačka kukuričná
 • vošky
 • vošky v klasoch,
 • zunčavka jačmenná

CYPERKILL MAX

Názov účinnej látky

500g  cypermethrin

Číslo autorizácie

16-05-1830

Širokospektrálny postrekový insekticíd vo forme emulzného koncentrátu (EC) na ochranu obilnín, repky, kukurice, hrachu, fazule, repy, ľanu, kapustovej zeleniny, zemiakov a iných plodín proti živočíšnym škodcom.

Rýchle fakty

 • povolený na poľné plodiny, zeleninu aj okrasné rastliny
 • ochrana proti širokému spektru ekonomicky významných škodcov

Formulácia

Emulzný koncentrát

1 L

Pšenica ozimná, pšenica jarná, jačmeň ozimný, jačmeň jarný, tritikale, ovos, pšenica špaldová

Dávka vody: 200 – 600 l vody.

Maximálny počet aplikácií: 2x.

Interval medzi aplikáciami: 35 dní.

Vošky (prenášači vírusových ochorení) – Termín aplikácie: pri výskyte škodlivého organizmu; BBCH 10-30 (klíčny list až začiatok predlžovania stebla). V oblastiach, kde vírus BYDV spôsobil v posledných rokoch vážne poškodenie porastov aplikujte v polovici októbra na porasty, ktoré boli vysievané v polovici septembra. V prípade skoršieho výskytu vošiek aplikujte okamžite. V prípade nízkeho tlaku škodcu aplikujte neskôr, koncom októbra.

Vošky v klasoch – Termín aplikácie: pri výskyte škodlivého organizmu; od BBCH 50 (začiatok klasenia), najneskôr však 28 dní pred zberom. Prípravok aplikujte ešte v počiatočnom štádiu šírenia vošiek. V čase premnoženia vošiek hrozí negatívny vplyv prípravku na populácie včiel, ktoré nalietavajú na porast obilniny z dôvodu zberu medovice tvorenej voškami.

Kohútiky – Aplikujte pri liahnutí lariev, keď výskyt prekročí ekonomický prah škodlivosti.

Prípravok neaplikujte v čase kvetu obilniny (BBCH 60-69), tiež ak je susedná plodina v čase kvetu s intenzívnym náletom včiel.

 

Kukurica

Dávka vody: 200 – 600 l vody.

Maximálny počet aplikácií: 2x.

Interval medzi aplikáciami: 10 dní.

Aplikujte pri výskyte škodcov. Proti vijačke kukuričnej ošetrujte asi 1 týždeň po vrchole náletu do svetelných lapačov, ak sa obnoví výraznejší vrchol náletu, opakujte za 10 dní. Neaplikujte v čase kvetu (BBCH 60-69)!

 

Repka ozimná, repka jarná, horčica

Dávka vody: 200 – 600 l vody.

Maximálny počet aplikácií: 2x.

Interval medzi aplikáciami: 14 dní.

Pre ochranu včiel a opeľujúceho hmyzu neaplikujte na kvitnúcu plodinu.

Skočky Prípravok aplikujte ihneď ako sa objaví prvé poškodenie mladých rastlín repky požerom, v rastovej fáze BBCH 10 – 19. V prípade ďalšieho výskytu postrek zopakujte. V prípade, že sa neprejaví požer dospelcami, aplikujte ihneď ako počet lariev dosiahne prah škodlivosti a ak je potrebné postrek zopakujte. Toto ošetrenie čiastočne zachytí aj krytonosa repkového a piliarku repkovú.

Blyskáčik repkový Prípravok aplikujte pri výskyte škodlivého organizmu; od rastovej fázy zelených pukov, do konca vývoja súkvetia (BBCH 50-59). Pri jarnej repke aplikujte druhé ošetrenie v čase žltého púčika (BBCH 59).

Krytonos šešuľový  – Prípravok aplikujte podľa signalizácie, mimo obdobia kvitnutia od začiatku vývoja plodu, do rastovej fázy, kedy 30% šešúľ dosiahlo konečnú veľkosť (BBCH 70-73). Prípravok aplikujte v čase výskytu krytonosa šešuľového, keď dosiahne prah škodlivosti. Najlepšie výsledky sa dosiahnu ak je aplikácia urobená v čase najvyššej aktivity dospelcov, t.j. v čase medzi obdobím, keď je nasadených 20% šešúľ až do konca kvitnutia na hlavnej vetve (80% okvetných lístkov opadlo). V prípade neskoršieho výskytu sa môže urobiť druhý postrek.

Krytonos repkový, krytonos štvorzubý, piliarka repková – Prípravok aplikujte na začiatku náletu škodcu,  do porastu, po prekročení prahu škodlivosti zisteného v žltých miskách.

Neaplikujte v čase kvetu (BBCH 60-69)!

 

Ľan

Dávka vody: 200 – 600 l vody.

Maximálny počet aplikácií: 2x.

Interval medzi aplikáciami: 14 dní.

Prípravok aplikujte hneď ako sa objaví prvé poškodenie rastlín (zvyčajne pri vzchádzaní rastlín) a v prípade potreby ošetrenie opakujte po 14 dňoch.

Neaplikujte v čase kvetu (BBCH 60-69)!

 

Brokolica, karfiol, kel ružičkový, kapusta hlávková

Dávka vody: 200 – 1000 l vody.

Maximálny počet aplikácií: 2x.

Interval medzi aplikáciami: 10 dní.

Prípravok aplikujte ihneď ako spozorujete húsenice môr v poraste a opakujte po 14 dňoch, ak je plodina stále ohrozená. Pridanie neiónového zmáčadla môže zlepšiť účinok. Je potrebné úplne pokryť rastlinu postrekom.

 

Hrach na struky, hrach na mrazenie a konzervovanie, fazuľa struková, hrach na zrno, fazuľa na zrno, lupina

Dávka vody: 200 – 1000 l vody.

Maximálny počet aplikácií: 2x.

Interval medzi aplikáciami: 10 - 21 dní.

Listárik čiarkovaný – Prípravok aplikujte v prípade vážneho poškodenia dospelcami v skorých fázach rastu, v štádiu klíčnych listov až 5. listu (BBCH 10-15). V prípade potreby opakujte po 2-3 týždňoch po prvej aplikácii. Ak je potrebná ďalšia aplikácia, musí byť použitý prípravok s iným mechanizmom účinku ako má účinná látka cypermethrin.

 

 

Húsenice mory gama, vošky – Prípravok aplikujte pri prvých výskytoch škodcu a opakujte po 10 dňoch ak je potrebné. Na určenie potreby a načasovania aplikácie proti more gama použite feromónový lapač.

Vošky sú aplikáciou čiastočne regulované.

Neaplikujte v čase kvetu (BBCH 60-69)!

 

Hrach na zrno, fazuľa na zrno

Dávka vody: 600 – 1000 l vody.

Maximálny počet aplikácií: 2x.

Interval medzi aplikáciami: 10 dní.

Prípravok aplikujte podľa signalizácie. Neaplikujte v čase kvetu (BBCH 60-69)!

 

Špargľa

Dávka vody: 200 – 1000 l vody.

Maximálny počet aplikácií: 2x.

Interval medzi aplikáciami: 10 dní.

Prípravok použite na pozberové ošetrenie porastu. Najlepšie účinkuje pri aplikácii v skorých štádiách výskytu.

 

Repa cukrová, repa kŕmna, cvikla

Dávka vody: 600 – 1000 l vody.

Maximálny počet aplikácií: 2x.

Interval medzi aplikáciami: 10 dní.

Siatica oziminová – Prípravok aplikujte podľa signalizácie vo feromónových lapačoch.

Listové húsenice – Prípravok aplikujte pri prvých výskytoch škodcu a opakujte po 10 dňoch ak je potrebné.

Neaplikujte prípravok v čase intenzívnejšieho náletu včiel na mimokvetný nektár repy.

 

Okrúhlica, kvaka, mrkva, zeler, reďkovka, kozobrada pórolistá, chren, petržlen, reďkovka, hadomor španielsky

Dávka vody: 600 – 1000 l vody.

Maximálny počet aplikácií: 2x.

Interval medzi aplikáciami: 10 dní.

Prípravok aplikujte pri prvých výskytoch škodcu a opakujte po 10 dňoch ak je potrebné.

 

Zemiak

Dávka vody: 100 – 1000 l vody.

Maximálny počet aplikácií: 2x.

Interval medzi aplikáciami: 10 dní.

Siatica oziminová – Prípravok aplikujte podľa signalizácie. V prípade vysokého tlaku škodcu a pretrvávania nepriaznivých podmienok  aplikáciu prípravku opakujte po 10 dňoch. Neaplikujte v čase kvetu (BBCH 60-69)!

 

Ruža

Dávka vody: 500 – 1000 l vody (dávka prípravku je 10 ml/100 l vody).

Maximálny počet aplikácií: 2x.

Interval medzi aplikáciami: 10 dní.

Vošky – Prípravok aplikujte podľa výskytu škodcu. Neaplikujte v čase kvetu (BBCH 60-69)!