Spýtajte sa teraz
X

Spýtajte sa teraz

Produkty

Corzal

Názov účinnej látky

157g/l  fenmedifam

Corzal

Plodina

 • cvikla
 • mangold
 • repa cukrová
 • repa kŕmna

Ciel

 • bažanka ročná
 • fialka roľná
 • hluchavky
 • horčiaky
 • horčica roľná
 • hviezdica prostredná
 • jednoročné
 • kapsička pastierska
 • konopnica napuchnutá
 • láskavce
 • lipkavec
 • loboda konáristá
 • ľuľok čierny
 • mak vlčí
 • mrlík biely
 • mrlík hybridný
 • peniažtek roľný
 • pichliač roľný
 • pohánkovec ovíjavý
 • reďkev ohnicová
 • rumančekovité
 • stavikrv
 • trváce dvojklíčnolistové buriny
 • trváce trávy
 • veroniky
 • výmrv repky
 • zemedym lekársky

Corzal

Názov účinnej látky

157g/l  fenmedifam

Postrekový selektívny herbicíd vo forme suspenznej emulzie proti dvojklíčnolistovým burinám v repe cukrovej, repe kŕmnej, cvikle a mangolde

Formulácia

Suspenzná emulzia (SE)

5 l