Spýtajte sa teraz
X

Spýtajte sa teraz

Produkty

BOUNTY

Názov účinnej látky

430g/l  tebuconazole

Číslo autorizácie

18-00181-AU

Plodina

 • jačmeň jarný
 • pšenica ozimná
 • repka ozimná

Ciel

 • biela hniloba
 • fómová hniloba
 • fuzariózy klasov
 • hnedá škvrnitosť jačmeňa
 • hrdza jačmenná
 • hrdza plevová
 • hrdza pšeničná
 • múčnatka trávová
 • septorióza plevová
 • septorióza pšenice

BOUNTY

Názov účinnej látky

430g/l  tebuconazole

Číslo autorizácie

18-00181-AU

Systémový postrekový fungicídny prípravok vo forme suspenzného koncentrátu (SC) s obsahom účinnej látky tebuconazole 430 g/l, určený proti chorobám listov a klasov pšenice ozimnej, jačmeňa jarného a chorobám repky ozimnej.

Rýchle fakty

 • Účinný proti najzávažnejším hubovým chorobám repky
 • Zabránenie poliehaniu repky – zabezpečenie kompaktného vzrastu a skrátenie stonky
 • Zvýšenie zimu vzdornosti repky na jeseň

Formulácia

Suspenzný koncentrát

10 L

Dávka vody: 200 až 400 l/ha.

Aplikujte maximálne 1 krát za sezónu.

Pšenica ozimná (hrdza pšeničná a plevová, múčnatka trávová, septorióza pšenice, septorióza plevová): porasty ošetrujte od začiatku predlžovacieho rastu najneskôr do konca klasenia (BBCH 30-59).

Pšenica ozimná (fuzariózy klasov): porasty ošetrujte od začiatku kvitnutia najneskôr do konca kvitnutia (BBCH 61-69). Prípravok zároveň dosahuje vedľajšiu účinnosť proti helmintosporióze pšenice.

Jačmeň jarný (hrdza jačmenná a hnedá škvrnitosť jačmeňa): prípravok aplikujte od začiatku predlžovacieho rastu najneskôr do konca klasenia (BBCH 30-59). Prípravok zároveň dosahuje vedľajšiu účinnosť proti múčnatke trávovej a rynchospóriovej škvrnitosti jačmeňa.

Repka ozimná (fómová hniloba): prípravok aplikujte na jeseň od 4. listu najneskôr do 8. listu (BBCH 14-18) alebo na jar od začiatku predlžovania byle najneskôr do predĺženia 9. alebo ďalšieho internódia (BBCH 30-39).

Repka ozimná (biela hniloba): postrekujte v štádiu, keď hlavné kvetenstvo je viditeľné ale stále ešte uzavreté, najneskôr do konca kvitnutia (BBCH 55-69). Pri aplikácii na repku ozimnú na jeseň v podmienkach silného infekčného tlaku fómovej hniloby nemožno vylúčiť zníženie účinnosti prípravku.

Prípravok v repke ozimnej vykazuje vedľajší rastovo-regulačný efekt.

Použitie v množiteľských porastoch konzultujte s držiteľom povolenia prípravku.

Prípravok aplikujte ako pozemný postrek schválenými postrekovačmi (trysky so stredne veľkým prietokom, 200 -300 kPa), ktoré zabezpečia rovnomerné dávkovanie prípravku.

Prípravok nemožno aplikovať letecky.

Aby nedošlo k ohrozeniu ďalších osôb, postrekujte len za bezvetria alebo pri miernom vánku.

Prípravok nesmie byť použitý inak, než jak je uvedené v návodu na použitie.