Spýtajte sa teraz
X

Spýtajte sa teraz

Produkty

Bettix Combi

Názov účinnej látky

150g/l  ethofumesát

350g/l  metamitron

Plodina

 • repa cukrová
 • repa kŕmna

Ciel

 • bažanka ročná
 • chryzantémovka siatinová
 • drchnička roľná
 • fialka roľná
 • hluchavka purpurová
 • horčiak broskyňolistý
 • hviezdica prostredná
 • kapsička pastierska
 • kolenec roľný
 • konopnica roľná
 • láskavce
 • lipkavec
 • lipnica ročná
 • loboda konáristá
 • ľuľok čierny
 • lýrovka obyčajná
 • mrlíky
 • nevädza poľná
 • peniažtek roľný
 • pŕhľava malá
 • pyštek roľný
 • zemedym lekársky

Bettix Combi

Názov účinnej látky

150g/l  ethofumesát

350g/l  metamitron

Selektívny herbicíd vo forme suspenzného koncentrátu (SC) určený k ničeniu jednoročných dvojklíčnolistových burin v repe kŕmnej a reoe cuktovej.

Formulácia

kvapalný suspenzný koncentrát pre riedenie vodou (SC)

5 l

AM - AGRO s.r.o.