Spýtajte sa teraz
X

Spýtajte sa teraz

Produkty

Bettix 700 SC

Názov účinnej látky

700g/l  metamitron

Bettix 700 SC

Plodina

  • repa cukrová

Ciel

  • hluchavka purpurová
  • kapsička pastierska
  • láskavec ohnutý
  • lipkavec obyčajný
  • mrlík biely
  • peniažtek roľný

Bettix 700 SC

Názov účinnej látky

700g/l  metamitron

Postrekový selektívny herbicídny prípravok vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou určený na ničenie  jednoročných dvojklíčnolistových burín v repe cukrovej,

Rýchle fakty

pre riedenie vodou určený na ničenie  jednoročných dvojklíčnolistových burín v repe cukrovej.

Formulácia

Kvapalný suspenzný koncentrát pre riedenie vodou (SC)

5 l

AM - AGRO s.r.o.