Spýtajte sa teraz
X

Spýtajte sa teraz

Produkty

Bettix 70 WG

Názov účinnej látky

700g/l  metamitron

Bettix 70 WG

Plodina

 • repa cukrová
 • repa kŕmna

Ciel

 • bažanka ročná
 • fialka roľná
 • hluchavkyhorčica roľná
 • horčiaky
 • hviezdica prostredná
 • ježatka kuria
 • kapsička pastierska
 • konopnica napuchnutá
 • láskavce
 • lipkavec obyčajný
 • lipnica ročná
 • loboda konáristá
 • ľuľok čierny
 • mak vlčí
 • metlička obyčajná
 • moháre
 • mrkva obyčajná drchničky
 • mrlík biely
 • nevädza poľná
 • ovos hluchý
 • peniažtek roľný
 • pohánkovec ovíjavý
 • pŕhľava malá
 • psiarka roľná
 • pyštek roľný
 • reďkev ohnicová
 • rumančeky
 • starček obyčajný
 • tetucha kozia
 • trváce buriny (pupenec roľný , pichliač roľný)
 • veroniky
 • zemedym lekársky
 • Žltnica maloúborová

Bettix 70 WG

Názov účinnej látky

700g/l  metamitron

Postrekový selektívny prípravok vo forme vodou dispergovateľných granúl na ničenie dvojklíčnolistových burín v repe cukrovej a repe kŕmnej 

Formulácia

Vodou dispergovateľné granule (WG)

5 kg