Spýtajte sa teraz
X

Spýtajte sa teraz

Produkty

BASAMID

Názov účinnej látky

965g/kg  dazomet

Číslo autorizácie

15-03-1589

Plodina

 • dezinfekcia a dezinsekcia pôdy
 • dezinfekcia pôdy
 • pôdny substrát

Ciel

 • buriny
 • patogénne huby a pôdny škodcovia
 • pôdne háďatka
 • pôdny škodcovia a buriny

BASAMID

Názov účinnej látky

965g/kg  dazomet

Číslo autorizácie

15-03-1589

Granulovaný pôdny fumigant, určený na ničenie pôdnych háďatiek a  patogénnych húb.

Rýchle fakty

 • Kontrola vlhkosti pôdy
 • Aplikácia prípravku
 • Zapravenie prípravku do požadovanej hĺbky
 • Zakrytie ošetrenej plochy fóliou
 • Test na fytotoxicitu

Formulácia

Granule

20 kg

BASAMID používajte pred výsadbou ovocných drevín (napr. jadroviny kôstkoviny, maliny, černice, ríbezle, egreše atď.), sadbových zemiakov, mrkvy, reďkovky, plodovej zeleniny okrem kukurice cukrovej, kapustovej zeleniny listovej, listovej zeleniny (napr. špenát, šalát atď.), okrasných rastlín, viniča, pred zakladaním alebo obnovou okrasných trávnikov, na fumigáciu zeminy v semenárstve, pre pareniská, pre kultúry pestované v nádobách, rýchlené a novo zakladané kultúry, na fumigáciu záhonov pred sejbou alebo výsadbou.
Predpokladom pre dobrý výsledok je jemná drobnohrudkovitá štruktúra pôdy pred aplikáciou s dostatočnou vlhkosťou. Pred aplikáciou a bezprostredne po nej nepoužívajte maštaľný hnoj, rašelinu alebo vápno.
Pred použitím v uzavretých priestoroch odstráňte všetky rastliny a priestor utesnite tak, aby vznikajúce plyny nemohli unikať do susedných priestorov s rastlinami. To je zvlášť dôležité v zimnom období. Rôzne okrasné rastliny sú veľmi citlivé aj na stopy plynných splodín prírpavki BASAMID (Ficus sp., Asparagus plumosus).

Poznámky:
Nepoužívajte, pokiaľ je teplota pôdy v hĺbke 10 cm pod 8 °C alebo nad 30 °C.
1) Pôdne háďatka, patogénne huby a pôdny škodcovia:

Pozemok celoplošne ošetrite rozmetadlom granúl. Po aplikácii okamžite zapracujte prípravok do hĺbky 20 cm rotačným kultivátorom alebo pluhom, povrch šetrne zarovnajte alebo povalcujte  a ošetrenú plochu zakryte fóliou pomocou stroja na pokladanie fólie. Na malých plochách je možné použiť ručný aplikátor a pôdu zakryť parotesnou fóliou ručne. Aby bola zabezpečená počas 3 – 5 dní po zapracovaní dostatočná vlhkosť pôdy, suchú pôdu zvlhčite. Kvôli udržaniu vlhkosti a na zvýšenie účinnosti BASAMIDu pôdu nechajte zakrytú 21 dní.

2) Buriny (klíčiace semená burín):
celoplošne ošetrite rozmetadlom granúl. Po aplikácii okamžite zapracujte prípravok do hĺbky 10 cm rotačným kultivátorom alebo pluhom a zakryte ošetrenú plochu fóliou pomocou stroja na pokladanie fólie. Na malých plochách je možné použiť ručný aplikátor a pôdu zakryť parotesnou fóliou ručne. Aby bola zabezpečená počas 3 – 5 dní po zapracovaní dostatočná vlhkosť pôdy, suchú pôdu zvlhčite. Kvôli udržaniu vlhkosti a na zvýšenie účinnosti Basamidu pôdu nechajte zakrytú 21 dní.

Ochranná doba pred výsevom alebo výsadbou
Na ošetrenú plochu vysievajte alebo vysádzajte plodiny až po uplynutí ochrannej doby najmenej 30 dní.
Pri teplote pod 6˚C neaplikujte BASAMID, pretože v tomto prípade vznikajúce plyny vnikajú do hlbších vrstiev pôdy, uvoľňujú sa oveľa pomalšie a môžu zabrzdiť vývoj nasledujúcej plodiny.
Či je možné do ošetrenej pôdy siať, zistíte skúškou so žeruchou (žeruchový test).

Skúška  so  žeruchou (žeruchový test)
Vykonajte ju pred výsevom alebo výsadbou rastlín, aby ste zistili prípadné zvyšky účinnej látky v pôde. Z rôznych miest a rôznych hĺbok ošetrenej pôdy (taktiež z vrstvy ležiacej pod hĺbkou zapravenia prípravku) odoberte vzorky. Odobratú zeminu naplňte do sklených nádob s tesným uzáverom, do každej na vlákno zaveste navlhčený chumáč vaty so semenami žeruchy na povrchu a nádobu okamžite tesne uzavrite. Vždy pripravte 1 nádobu s neošetrenou zeminou ako kontrolu. Pri izbovej teplote 20 – 22˚C bude výsledok zrejmý za 2 dni. Aj stopy plynu môžu spôsobiť, že semená nevyklíčia vôbec alebo oneskorene, poprípade sa vzídené rastlinky líšia od kontroly. V tom prípade pôdu znova prekyprite a za niekoľko dní skúšku zopakujte.

3) Pôdny substrát (ošetrenie pôdnych substrátov na hromadách):
Zeminu určenú na fumigáciu navrstvite na čistom podklade, najlepšie na fólii a jednotlivé vrstvy, 20 cm vysoké, posypte príslušným množstvom prípravku, ktorý sa zapracuje frézou alebo ručne. Hromady vrstvite najvyššie do 1 metra. Nasledovne prikryte parotesnou fóliou na 21 dní. Z dôvodu ochrany vodných organizmov neaplikujte na nepriepustnom povrchu, ako je asfalt alebo betón s vysokým rizikom odplavenia.

Vonkajšie plochy je možné ošetrovať v jarnom až letnom období (marec až august), skleníky a substráty celoročne.
Počas silného vetra neošetrujte, pretože je nebezpečenstvo úletu prípravku, alebo plynných splodín na susedné plodiny. Silné dažde, hlavne na ľahkých pôdach, môžu splaviť BASAMID z horných vrstiev pôdy do spodných.
BASAMID používajte pred výsadbou ovocných drevín (napr. jadroviny kôstkoviny, maliny, černice, ríbezle, egreše atď.), sadbových zemiakov, mrkvy, reďkovky, plodovej zeleniny okrem kukurice cukrovej, kapustovej zeleniny listovej, listovej zeleniny (napr. špenát, šalát atď.), okrasných rastlín, viniča, pred zakladaním alebo obnovou okrasných trávnikov, na fumigáciu zeminy v semenárstve, pre pareniská, pre kultúry pestované v nádobách, rýchlené a novo zakladané kultúry, na fumigáciu záhonov pred sejbou alebo výsadbou.
Predpokladom pre dobrý výsledok je jemná drobnohrudkovitá štruktúra pôdy pred aplikáciou s dostatočnou vlhkosťou. Pred aplikáciou a bezprostredne po nej nepoužívajte maštaľný hnoj, rašelinu alebo vápno.
Pred použitím v uzavretých priestoroch odstráňte všetky rastliny a priestor utesnite tak, aby vznikajúce plyny nemohli unikať do susedných priestorov s rastlinami. To je zvlášť dôležité v zimnom období. Rôzne okrasné rastliny sú veľmi citlivé aj na stopy plynných splodín Basamidu (Ficus sp., Asparagus plumosus).