Spýtajte sa teraz
X

Spýtajte sa teraz

Produkty

ATONIK

Názov účinnej látky

3g/l  sodium p-nitrophenolate

2g/l  sodium o-nitrophenolate

1g/l  sodium 5-nitroguaiacolate

Číslo autorizácie

11-14-1219

Plodina

 • čerešňa
 • chmeľ
 • čierna ríbezľa
 • jabloň
 • jačmeň jarný
 • jahoda
 • klinčeky
 • kukurica
 • malina
 • mrkva
 • paprika
 • pšenica jarná
 • pšenica ozimná
 • rajčiak
 • repa cukrová
 • repka jarná
 • repka ozimná
 • semená kvetín a zeleniny
 • slnečnica
 • uhorky
 • vinič
 • zemiak

Ciel

 • stimulácia klíčenia
 • stimulácia úrody
 • stimulácia zakoreňovania

ATONIK

Názov účinnej látky

3g/l  sodium p-nitrophenolate

2g/l  sodium o-nitrophenolate

1g/l  sodium 5-nitroguaiacolate

Číslo autorizácie

11-14-1219

Stimulátor rastu rastlín, stimulujúci rast koreňovej sústavy, rast a vývoj rastlín, násadu plodov, opelenie a dozrievanie plodov. priamo spôsobuje zvýšenie úrody a zvýšenie kvality úrody.

Rýchle fakty

 • Jedinečná japonská technológia
 • Biostimulátor overený viac ako 20 ročnou praxou
 • Široký rozsah použitia na hlavné aj minoritné plodiny

Formulácia

Kvapalný koncentrát pre riedenie vodou

1 L, 20 L

ATONIK  ovplyvňuje  rast a vývoj  rastlín, semien. Zvyšuje úrodu, potravinársku a pekárenskú kvalitu.
Používa sa v nasledovných dávkach:

Pšenica - stimulácia úrody
1.aplikácia:  V štádiu odnožovania (BBCH 21-29).
2.aplikácia: V štádiu BBCH 31 (1. kolienko minimálne 1 cm nad odnožovacím uzlom). Možno aplikovať aj ako TM s kvapalným hnojivom v období  produkčného  prihnojovania.
Interval medzi aplikáciami 10 dní.

Jačmeň jarný - stimulácia úrody
1.aplikácia:  V štádiu odnožovania (BBCH 21-29).
2.aplikácia: V štádiu BBCH 31 (1. kolienko minimálne 1 cm nad odnožovacím uzlom). Možno aplikovať aj ako TM s kvapalným hnojivom v období  produkčného  prihnojovania.
Interval medzi aplikáciami 10 dní.

Cukrová repa - stimulácia úrody
ATONIK  ovplyvňuje rast a vývoj rastliny, zvyšuje úrodu, pozitívne vplýva na digesciu a zvyšuje výťažnosť polarizačného cukru.
Delená aplikácia formou postreku na list:
1.aplikácia:    v rastovej fáze 1 páru pravých listov v dávke 0,25 l prípravku (600 l vody) na ha.
2.aplikácia:    v rastovej fáze 3-4 párov pravých listov v dávke 0,6 l prípravku (600 l vody) na ha.
Interval medzi aplikáciami 10 dní.

Repka ozimná, Repka jarná - stimulácia úrody
ATONIK  ovplyvňuje  rast a vývoj  rastlín, semien a  ich kvalitu (obsah oleja). Používa sa v nasledovných dávkach:
1. aplikácia:    počas tvorby kvetných pukov v štádiu  BBCH 50-57 (Predlžovanie vrcholového kvetenstva) formou postreku na list.  Odporúčaná dávka prípravku 0,6 l  a vody 300-500 l/ha.
2. aplikácia:    V štádiu  BBCH 60 (začiatok  kvitnutia) formou postreku na list. Odporúčaná dávka prípravku 0,6 l  a vody 300-500 l/ha.
Interval medzi aplikáciami 10 dní.

Slnečnica - stimulácia úrody
1. aplikácia - V štádiu BBCH 51 (úbor už viditeľný v mladých listoch) formou postreku na list. Odporúčaná dávka prípravku 1,0 l a vody 300-600 l/ha.
2. aplikácia - Tesne pred kvitnutím (BBCH 59) alebo tesne po kvitnutí (BBCH 69) formou postreku na list v dávke 1,0 l   prípravku na ha.
Interval medzi aplikáciami 10 dní.

Kukurica - stimulácia úrody
Aplikujte v štádiu BBCH 16 (štádium 6 listov) formou postreku na list. Odporúčaná dávka vody 300-600 l/ha.

Zemiaky - stimulácia úrody
1. aplikácia -  výška zemiakov 10 – 15 cm. Odporúčaná aplikácia s fungicídnym ošetrením. Odporúčaná dávka prípravku 0,5 a l vody 300-600 l/ha.
2. aplikácia – od uzatvorenia porastu do kvitnutia. Odporúčaná aplikácia s fungicídnym ošetrením. Odporúčaná dávka prípravku 1,0 l a vody 300-600 l/ha.
Interval medzi aplikáciami 10 - 30 dní.

Mrkva – stimulácia úrody
Delená aplikácia: 3 x 0,5 l/ha. Aplikujte od rastovej  fázy 2. listu až po fázu, keď korene dosiahnu 50 % konečného priemeru (BBCH 12 – 45).
Časový interval medzi ošetreniami: 7 – 30 dní; Odporúčané množstvo vody: 500 l/ha
Interval medzi aplikáciami 7 - 30 dní.

Chmeľ - stimulácia úrody
1.aplikácia:    vo fáze  predlžovacieho rastu  v dávke  0,4 l  prípravku (1 300 l vody) na ha.
2.aplikácia:    7 dní po prvom ošetrení  v dávke 0,6 l prípravku (2 100 l vody) na ha.
3.aplikácia:    pred kvitnutím v dávke  0,6 l prípravku (3 000 l vody) na ha.
4.aplikácia:    po kvitnutí v dávke 0,4 l prípravku (3 500 l vody)  na ha.
Všetky ošetrenia vykonajte formou postreku.
Interval medzi aplikáciami 7 - 30 dní.

Rajčiak - stimulácia úrody
ATONIK  ovplyvňuje rast  a vývoj  rastlín, nasadzovanie  plodov a  ich kvalitu. Prípravok používajte  v nasledovných dávkach:
a) Jednorazová aplikácia - na začiatku kvitnutia formou postreku na list v dávke 1,0 l   prípravku (600 l vody) na ha
b) Delená aplikácia:
1. aplikácia: po výsadbe formou postreku na list v dávke 0,5 l  prípravku (500 l vody) na ha
2. aplikácia: na začiatku tvorby kvetných pukov (BBCH 51) formou postreku na list v dávke 0,5 l  prípravku (600 l vody) na ha.
3. aplikácia: na začiatku kvitnutia (BBCH 61) formou postreku na list v dávke 0,5 l  prípravku (600 l vody) na ha
Poznámka: posledný termín ošetrenia je pri kvitnutí posledného súkvetia.
Interval medzi aplikáciami 10 dní.

Povolená letecká aplikácia (120 l vody na ha)

Paprika - stimulácia úrody
ATONIK  ovplyvňuje rast  a vývoj  rastlín, nasadzovanie  plodov a  ich kvalitu.
Prípravok aplikujte pred začiatkom tvorby kvetných pukov (BBCH 35 - 41) v dávke 1 l/ha do 500 l/ha vody.

Uhorka – stimulácia úrody
Delená aplikácia: 3 x 0,6 l/ha. Aplikujte od rastovej  fázy 2. pravého listu až po fázu, keď dosiahne 5. plod na hlavnom výhonku zberovú veľkosť (BBCH 12 – 75).
Časový interval medzi ošetreniami: 7 dní; Odporúčané množstvo vody: 500 l/ha

Vinič - stimulácia úrody
ATONIK  ovplyvňuje rast  a vývoj  viniča, zvyšuje nasadzovanie  plodov, cukornatosť a výlisnosť.
Delená aplikácia:
1. aplikácia: pred kvitnutím viniča (BBCH 53-57) formou postreku na list v dávke 1,0  l  prípravku (1000 l vody) na ha
2.aplikácia: 3 týždne po 1. aplikácii formou postreku na list v dávke 1,0  l  prípravku (1000 l vody) na ha
Interval medzi aplikáciami 21 dní.

Jabloň – stimulácia úrody
Delená aplikácia: 3 x 0,6 l/ha. Aplikujte od rastovej   fázy viditeľných kvetných pukov až po fázu, keď plody dosiahnu polovicu veľkosti (BBCH 55 – 75).Časový interval medzi ošetreniami: 7 – 14 dní; Odporúčané množstvo vody: 500 l/ha

Čerešňa – stimulácia úrody
Delená aplikácia: 3 x 0,6 l/ha. Aplikujte od rastovej fázy otvárania kvetov až po fázu, keď ovocie dosiahne asi 50 % veľkosti (BBCH 60 -75).
Časový interval medzi ošetreniami: 7 – 14 dní; Odporúčané množstvo vody: 500 l/ha

Jahoda – stimulácia úrody
Delená aplikácia: 3 x 0,6 l/ha. Aplikujte od rastovej fázy otvárania kvetov až po fázu, keď ovocie dosiahne asi 90 % veľkosti (BBCH 12 – 73).
Časový interval medzi ošetreniami: 7 – 14 dní; Odporúčané množstvo vody: 500 l/ha

Čierna ríbezľa – stimulácia úrody
Delená aplikácia: 2 x 0,6 l/ha. Aplikujte od rastovej fázy vyvinutia 1. listu až po fázu keď je vytvorených 50 % plodov (BBCH 11 – 75). Časový interval medzi ošetreniami: 7 – 30 dní; Odporúčané množstvo vody: 500 l/ha

Malina – stimulácia úrody
Delená aplikácia: 3 x 0,6 l/ha. Aplikujte od rastovej fázy kvitnutia po fázu, keď 50 % plodov dosiahne typickú veľkosť (BBCH 59 – 75). Časový interval medzi ošetreniami: 7 – 30 dní; Odporúčané množstvo vody: 500 l/ha

Klinčeky - stimulácia zakoreňovania
Odrezky  klinčekov  pripravené  bežným  spôsobom   máčame v roztoku prípravku ATONIK  v koncentrácii 0,33% po dobu  12 hodín pri teplote +15 až +20 C. Po máčaní  je odrezky  potrebné opláchnuť  vodou. Takto  ošetrené odrezky klinčekov sú pripravené na výsadbu.

Semená kvetín a zeleniny - stimulácia klíčenia
Semená máčame v roztoku prípravku ATONIK  v koncentrácii 0,025-0,05% po dobu 6-8 hodín. Po skončení procesu máčania semená necháme voľne oschnúť. Po oschnutí ich vysievame.

POKYNY PRE APLIKÁCIU (Menej významné použitie)
Pestovateľ používa prípravok na vlastné riziko, pokiaľ ide o účinnosť prípravku a jeho bezpečnosť pre plodinu! Pokusy biologickej účinnosti pre podporu menej významného použitia neboli realizované a preto účinnosť nemôže byť garantovaná! Odrodová citlivosť, rezistencia ani fytotoxicita neboli hodnotené!

Sója - stimulácia úrody, regenerácia po poškodení (po aplikácii herbicídov, po jarných mrazoch, ľadovci – krupobití).
1. aplikácia:    v štádiu  BBCH 13 - 15 (3 – 5 listov) formou postreku na list.  Odporúčaná dávka prípravku 0,6 l  a vody 300-500 l/ha.
2. aplikácia:    v štádiu  BBCH 30 - 39 (tvorba bočných výhonkov až obdobie pred kvitnutím) formou postreku na list. Odporúčaná dávka prípravku 0,6 l  a vody 300-500 l/ha.

Mak - stimulácia úrody, regenerácia po poškodení (po aplikácii herbicídov, po jarných mrazoch, ľadovci – krupobití).
1. aplikácia:    v štádiu  BBCH 12 - 15 (listová ružica) formou postreku na list.  Odporúčaná dávka prípravku 0,6 l  a vody 300-500 l/ha.
2. aplikácia:    v štádiu  BBCH 30 - 40 (predlžovací rast až háčkovanie) formou postreku na list. Odporúčaná dávka prípravku 0,6 l  a vody 300-500 l/ha.

Jadroviny, kôstkoviny – regenerácia po poškodení (jarné mrazy, ľadovec – krupobitie), prevencia – stimulácia vitality rastlín ako súčasť protimrazovej stratégie.
Delená aplikácia: 3 x 0,6 l/ha
Postrek od fázy viditeľných kvetných pukov (jadroviny) alebo od fázy otvárania kvetov (kôstkoviny) až po fázu, keď plody dosiahnu polovicu veľkosti (BBCH 55 – 75).
Časový interval medzi ošetreniami: 7 – 14 dní
Odporúčané množstvo vody: 500 l/ha