Spýtajte sa teraz
X

Spýtajte sa teraz

Produkty

AGROXONE

Názov účinnej látky

750g/l  mcpa

Číslo autorizácie

08-11-1014

Plodina

 • jačmeň jarný
 • jačmeň ozimný
 • ovos
 • pšenica jarná
 • pšenica ozimná
 • raž
 • tritikale

Ciel

 • citlivé dvojklíčnolistové buriny
 • dvojklíčnolistové buriny
 • lipkavec
 • odolné dvojklíčnolistové buriny
 • pichliač

AGROXONE

Názov účinnej látky

750g/l  mcpa

Číslo autorizácie

08-11-1014

Postrekový prípravok vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou na ničenie dvojklíčnolistových burín v obilninách.

Rýchle fakty

 • Postemergentný rastový herbicíd
 • Lacné ošetrenie obilnín proti širokému spektru dvojklíčnolistových burín
 • Výborný účinok na pichliač a durman, výdrv slnečnice a repky
 • Obsahuje protispeňovaciu prísadu a komplexotvorné činidlo, ktoré umožňuje použitie aj tvrdej vody. Zároveň stabilizuje účinnú látku.

Formulácia

Kvapalný koncentrát pre riedenie vodou

10 L

Citlivé buriny: pichliač roľný, mak vlčí, loboda konáristá, reďkev ohnicová, horčica roľná, kapsička pastierska, peniažtek roľný, mrlík biely, štiavce, pupenec roľný.

Odolné buriny: rumany, stavikrv vtáčí, lipkavec obyčajný, hviezdica prostredná, nezábudka roľná, veroniky, zemedym lekársky.

Odporúčaná dávka vody je 300-400 l/ha.
Počet aplikácií: max 1× za rok
Prípravok možno používať v kombinácii s DAM 390 a v súlade s pravidlami uvedenými v Zozname povolených prípravkov.
V kombinácii s DAM 390 aplikovať v čase mimo letu včiel - neskoro večer, skoro ráno!

 • Ošetrujte len zdravé, mechanicky nepoškodené porasty. Pri ošetrovaní je nutné zabrániť úletom postrekovej kvapaliny na susedné porasty.
 • V jarných obilninách aplikujte od plného vývinu 5. listu, v oziminách od 4.listu. Aplikáciu ukončite do konca odnožovania, resp. do začiatku stĺpkovania. Môže sa miešať s DAM 390. Dvojklíčnolistové buriny by mali mať 2-6 listov. Dážď krátko po aplikácii znižuje účinok.
 • Zmes s účinnou látkou mecoprop nie je vhodná pre použitie v raži.
 • Tritikale bez podsevu ošetrujte od 5. listu obilniny až do konca odnožovania. Neošetrujte pri teplotách nad +25°C a vzdušnej vlhkosti pod 60%. Nie je možné aplikovať kombináciu s DAM 390.

Špeciálny spôsob likvidácie pichliača roľného
Najvhodnejším termínom likvidácie pichliača roľného je aplikácia prípravku AGROXONE v dobe, keď pichliač prekonal štádium listovej ružice (max. však do štádia tvorby kvetných pupeňov). V tomto vývojovom štádiu pichliača je najintenzívnejšia translokácia účinnej látky prípravku AGROXONE až do koreňového systému buriny. Z pohľadu aplikačných nákladov a biologickej účinnosti je tento spôsob vysoko efektívny. Napriek tomu, že v tomto termíne sú už obilniny zvyčajne vo vývojovej fáze 1. a 2. kolienka prípravok AGROXONE nemá na obilniny žiadny fytotoxický účinok.