Spýtajte sa teraz
X

Spýtajte sa teraz

Produkty

AGROCLEAN LIQUID

Názov účinnej látky

 neiónové povrchovo aktívne látky

 polykarboxyláty

Plodina

 • Čistenie na konci sezóny pred zimným uskladnením
 • Čistenie ostatných strojov
 • rutinné čistenie po každom postrekovaní

Ciel

 • vnútorné časti postrekovača
 • vonkajšie časti postrekovača

AGROCLEAN LIQUID

Názov účinnej látky

 neiónové povrchovo aktívne látky

 polykarboxyláty

Špeciálne vyvinutý univerzálny čistiaci prostriedok pre postrekovacie zariadenia na dôkladné a rýchle vnútorné a vonkajšie vyčistenie postrekovačov po použití prípravkov na ochranu rastlín a pred príchodom zimy či dlhšou odstávkou.

Rýchle fakty

 • Jednoduchá aplikácia
 • Pripravený na okamžité použitie
 • Nepoškodzuje povrch natretných plôch
 • Vytvára antikorózny film
 • Predlžuje životnosť postrekovačov

1 L

Ošetrenie postrekovača pred uskladnením na zimné obdobie
Po poslednom chemickom ochrannom zásahu vyčistite postrekovač prípravkom Agroclean Liquid prepláchnite čistou vodou (odstránenie usadenín a zrazenín). Následne ešte raz použite Agroclean Liquid a už nevyplachujte vodou. Nechajte Agroclean Liquid pôsobiť v jednotlivých častiach postrekovača.

 • Vyprázdnite nádrž ešte na poli tak, že vystriekajte postrekovú kvapalinu na ošetrovanú plodinu.
 • Nevyužiteľný zvyšok postrekovej kvapaliny v nádrži zrieďte vodou v pomere 1:10 a vystriekajte takto zriedenú postrekovú kvapalinu na ošetrovanú plodinu.
 • Očistite súčiastky a znečistené časti kefou, alebo tlakovým čističom.
 • Naplňte nádrž postrekovača do 20% objemu vodou a za stáleho miešania pridajte prípravok Agroclean Liquid. Dávka 200 ml/100 l vody pri rutinnom čistení alebo 400 ml/100 l pri čistení na konci sezóny pred uskladnením.
 • Čistiaci roztok nechajte cirkulovať v nádrži postrekovača 15-30 minút.  Čistiaci roztok vystriekajte. Môžete aj na predtým ošetrovanú plodinu na miesta, kde už postrek dostatočne zaschol, aby ste ho omylom nezmyli.
 • Vypláchnite nádrž vodou a obsah vystriekajte podľa inštrukcií v predchádzajúcom kroku. Pokiaľ vykonávate čistenie po sezóne pred uskladnením, potom vypláchnutie vodou nevykonávajte.
 • Vyčistite aj vonkajšie časti postrekovača a príslušenstvo tlakovým čističom. Dbajte nato, aby sa čistiaca kvapalina nedostala do verejnej kanalizačnej siete