Spýtajte sa teraz
X

Spýtajte sa teraz

Produkty

ACCURATE DELTA

Názov účinnej látky

600g/l  diflufenican

60g/l  metsulfuron-methyl

Číslo autorizácie

14-11-1407

Plodina

  • jačmeň jarný
  • pšenica ozimná

Ciel

  • jednoročné dvojklíčnolistové buriny

ACCURATE DELTA

Názov účinnej látky

600g/l  diflufenican

60g/l  metsulfuron-methyl

Číslo autorizácie

14-11-1407

Postrekový herbicídny prípravok vo forme vodou dispergovateľných granúl (WG) určený na ničenie jednoročných dvojklíčnolistových burín v pšenici ozimnej a jačmeni jarnom v jarnom období.

Rýchle fakty

  • Flexibilné dávkovanie: 70-100 g/ha
  • Reziduálna účinnosť na obdobie 6-8 týždňov – prevencia vzchádzania ďalších burín
  • Skorá likvidácia burín pred nástupom ich konkurenčného vplyvu
  • Rýchly nástup účinku – behom niekoľkých hodín
  • Účinný antirezistentný nástroj: dvojaký spôsob účinku

Formulácia

Vodou dispergovateľné granul

0,5 kg

Dávka vody: 200 – 400 l/ha
Maximálny počet aplikácií: 1 x za vegetáciu.

Prípravok ACCURATE DELTA aplikujte v dávke 70 g/ha, keď sú buriny v rastovej fáze klíčnych listov až 2. páru pravých listov (BBCH 10- 12). Dávku 100 g/ha použite vo vyšších rastových štádiách burín, maximálne však do 6 pravých listov (BBCH 16). Najvhodnejšia je aplikácia na buriny v rastovom štádiu 1- 2 pravých listov (BBCH 11-12).

Pšenica ozimná:
Prípravok aplikujte na jar, v rastovom štádiu plodiny od 1. odnože až do objavenia sa 2. kolienka (BBCH 21- 32).

Jačmeň jarný:
Prípravok aplikujte na jar, v rastovom štádiu plodiny od 1. odnože až do konca odnožovania (BBCH 21- 29).

Ošetrený porast po aplikácii prípravku nebráňte. Nevalcujte do 7 dní pred a po aplikácii. Prípravok môže byť aplikovaný na všetky pôdy okrem pôd s obsahom organickej hmoty vyšším ako 10 %. Rýchlosť účinku prípravku môže byť nižšia za chladného počasia. Herbicídna účinnosť môže byť znížená za veľmi suchých podmienok. Vlhká pôda v čase aplikácie a po aplikácii zlepšuje herbicídnu účinnosť.